to commit, intrust, or give in charge for care or preservation

listen to the pronunciation of to commit, intrust, or give in charge for care or preservation
الإنجليزية - التركية

تعريف to commit, intrust, or give in charge for care or preservation في الإنجليزية التركية القاموس.

commend
ısmarlamak
commend
emanet et
commend
takdir etmek
commend
övmek
commend
öv

Geri dönen askerler savaştaki cesaretleri nedeniyle övüldüler. - The returning soldiers were commended for their bravery in battle.

Mark o kadar dürüsttür ki bunun için herkes onu över. - Mark is so honest that everybody commends him for it.

commend
{f} emanet etmek
commend
{f} tavsiye etmek
commend
emanet et/takdir et
commend
{f} tavsiye etmek, salık vermek
commend
{f} methetmek
commend
{f} saygılarını sunmak
الإنجليزية - الإنجليزية
commend
to commit, intrust, or give in charge for care or preservation
المفضلات