to chop and change

listen to the pronunciation of to chop and change
الإنجليزية - التركية
ikide bir fikir değiştirmek
saati saatine uymamak
sağı solu olmamak
saati saatine uymamak
(deyim) bir kararda duramamak,saati saatine uymamak
to chop and change

  التركية النطق

  tı çäp ınd çeync

  النطق

  /tə ˈʧäp ənd ˈʧānʤ/ /tə ˈʧɑːp ənd ˈʧeɪnʤ/

  كلمة اليوم

  jacobin
المفضلات