to cause to gush out suddenly or violently in a stream or jet

listen to the pronunciation of to cause to gush out suddenly or violently in a stream or jet
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
spurt
to cause to gush out suddenly or violently in a stream or jet

  الواصلة

  to cause to gush out sud·den·ly or violently in a stream or jet

  التركية النطق

  tı kôz tı gʌş aut sʌdınli ır vaylıntli în ı strim ır cet

  النطق

  /tə ˈkôz tə ˈgəsʜ ˈout ˈsədənlē ər ˈvīləntlē ən ə ˈstrēm ər ˈʤet/ /tə ˈkɔːz tə ˈɡʌʃ ˈaʊt ˈsʌdənliː ɜr ˈvaɪləntliː ɪn ə ˈstriːm ɜr ˈʤɛt/

  كلمة اليوم

  procumbent
المفضلات