to cause something to become much worse

listen to the pronunciation of to cause something to become much worse
الإنجليزية - التركية

تعريف to cause something to become much worse في الإنجليزية التركية القاموس.

poison
zehirlemek

Tom'u zehirlemek için birçok girişim vardı. - There have been many attempts to poison Tom.

poison
zehir

Zehirli bitkilerden uzak durmalıyız. - We should keep away from the poisonous plants.

Binlerce insan Bhopal Gaz Trajedisi'nde hayatlarını kaybetti ve bugün bile yüzlerce, hatta binlerce insan hâlâ zehirli gazın kötü etkilerinden muzdariptir. - Thousands of people lost their lives in the Bhopal Gas Tragedy, and even today hundreds of thousands of people still suffer from the ill-effects of the poisonous gas.

poison
{i} zehir,zehir
poison
otalamak
poison
(Tıp) zehlr
poison
içki

Sami zehirli kapsülleri Leyla'nın içkisine boşalttı. - Sami emptied the poisonous capsules into Layla's drink.

Tom, Mary'nin içkisine zehir koydu. - Tom put poison in Mary's drink.

poison
{f} zehirle

Uygun şekilde kullanılırsa, belirli zehirler yararlı olacaktır. - Properly used, certain poisons will prove beneficial.

O yediği kirpi balığından zehirlendi. - He was poisoned by the globefish he ate.

poison
{i} ağı
poison
sem
poison
ifsat etmek
poison
zehir içirmek
poison
(isim) zehir, ağı, aşı, içki
poison
{f} zehir katmak
poison
poison gas zehirli poison hemlock
poison
büyük baldıran
poison
(fiil) zehirlemek, zehir katmak, zehir vermek
poison
bozmak
poison
ya mahsus ve dokununca vücudu zehirleyen bir çeşit
الإنجليزية - الإنجليزية
poison

He poisoned the mood in the room with his non-stop criticism.

to cause something to become much worse

  الواصلة

  to cause some·thing to be·come much worse

  التركية النطق

  tı kôz sʌmthîng tı bîkʌm mʌç wırs

  النطق

  /tə ˈkôz ˈsəmᴛʜəɴɢ tə bəˈkəm ˈməʧ ˈwərs/ /tə ˈkɔːz ˈsʌmθɪŋ tə bɪˈkʌm ˈmʌʧ ˈwɜrs/

  كلمة اليوم

  maw
المفضلات