to cast a gloom upon

listen to the pronunciation of to cast a gloom upon
الإنجليزية - التركية

تعريف to cast a gloom upon في الإنجليزية التركية القاموس.

darken
kararmak
darken
karar

Nisan ayının sonunda, Sarı Nehrin suyu karardı. - At the end of April, the water of the Yellow River had darkened.

Gökyüzü aniden kararmaya başladı. - The sky suddenly began to darken.

darken
karart

Kıskançlık, Tom'un zihnini karartmaya başlıyor. - The jealousy is starting to darken Tom's mind.

Aniden bulutlar gökyüzünü kararttı. - Suddenly, the clouds darkened the sky.

darken
{f} karartmak
darken
(Tekstil) koyulaştırmak (renk)
darken
{f} karıştırmak
darken
{f} koyulaştırmak
darken
{f} koyulaşmak
darken
{f} bulandırmak
darken
{f} anlaşılması zor hale getirmek
darken
{f} koyulaşmak, esmerleşmek
الإنجليزية - الإنجليزية
darken
to cast a gloom upon

  الواصلة

  to cast a gloom up·on

  التركية النطق

  tı käst ı glum ıpän

  النطق

  /tə ˈkast ə ˈglo͞om əˈpän/ /tə ˈkæst ə ˈɡluːm əˈpɑːn/

  كلمة اليوم

  publican
المفضلات