to calculate the differential of a function of multiple variables

listen to the pronunciation of to calculate the differential of a function of multiple variables
الإنجليزية - التركية

تعريف to calculate the differential of a function of multiple variables في الإنجليزية التركية القاموس.

differentiate
{f} farklılaştırmak
differentiate
(Matematik) türev almak
differentiate
temyiz
differentiate
ayrı seçi yapmak
differentiate
{f} ayırt etmek
differentiate
ayırım yapmak
differentiate
{f} ayrım yapmak
differentiate
farklılaşmak
differentiate
farklı yapmak
differentiate
(Matematik) diferansiyellenebilir
differentiate
{f} ayırdetmek
differentiate
fark gözetmek
differentiate
ayırmak
differentiate
ayır

Nesneler ve durumlar arasında ayırım yapabilmeliyiz. - We must be able to differentiate between objects and situations.

differentiate
(fiil) farklılaştırmak, ayırdetmek, ayırt etmek, farkı görmek, ayrım yapmak, fark gözetmek
differentiate
(Tıp) Diğer doku ve oluşumlara nazaran farklı özellik gösterecek şekilde gelişmek, farklılaşmak
differentiate
(Tıp) Ayırt etmek, tefrik etmek, bir hastalığı diğerlerinden ayrıt etmek
الإنجليزية - الإنجليزية
differentiate
to calculate the differential of a function of multiple variables

  الواصلة

  to cal·cu·late the dif·fer·en·tial of a func·tion of mul·ti·ple variables

  التركية النطق

  tı kälkyıleyt dhi dîfırenşıl ıv ı fʌngkşın ıv mʌltıpıl veriıbılz

  النطق

  /tə ˈkalkyəˌlāt ᴛʜē ˌdəfərˈensʜəl əv ə ˈfəɴɢksʜən əv ˈməltəpəl ˈverēəbəlz/ /tə ˈkælkjəˌleɪt ðiː ˌdɪfɜrˈɛnʃəl əv ə ˈfʌŋkʃən əv ˈmʌltəpəl ˈvɛriːəbəlz/

  كلمة اليوم

  concilliabule
المفضلات