to calculate the derivative of a function

listen to the pronunciation of to calculate the derivative of a function
الإنجليزية - التركية

تعريف to calculate the derivative of a function في الإنجليزية التركية القاموس.

differentiate
{f} farklılaştırmak
differentiate
(Matematik) türev almak
differentiate
temyiz
differentiate
ayrı seçi yapmak
differentiate
{f} ayırt etmek
differentiate
ayırım yapmak
differentiate
{f} ayrım yapmak
differentiate
farklılaşmak
differentiate
farklı yapmak
differentiate
(Matematik) diferansiyellenebilir
differentiate
{f} ayırdetmek
differentiate
fark gözetmek
differentiate
ayırmak
differentiate
ayır

Nesneler ve durumlar arasında ayırım yapabilmeliyiz. - We must be able to differentiate between objects and situations.

differentiate
(fiil) farklılaştırmak, ayırdetmek, ayırt etmek, farkı görmek, ayrım yapmak, fark gözetmek
differentiate
(Tıp) Diğer doku ve oluşumlara nazaran farklı özellik gösterecek şekilde gelişmek, farklılaşmak
differentiate
(Tıp) Ayırt etmek, tefrik etmek, bir hastalığı diğerlerinden ayrıt etmek
الإنجليزية - الإنجليزية
differentiate
to calculate the derivative of a function

  الواصلة

  to cal·cu·late the de·ri·va·tive of a func·tion

  التركية النطق

  tı kälkyıleyt dhi dırîvıtîv ıv ı fʌngkşın

  النطق

  /tə ˈkalkyəˌlāt ᴛʜē dərˈəvətəv əv ə ˈfəɴɢksʜən/ /tə ˈkælkjəˌleɪt ðiː dɜrˈɪvətɪv əv ə ˈfʌŋkʃən/

  كلمة اليوم

  concilliabule
المفضلات