to borrow library materials for a specified period of time

listen to the pronunciation of to borrow library materials for a specified period of time
الإنجليزية - الإنجليزية
check out
to borrow library materials for a specified period of time

  الواصلة

  to Bor·row li·bra·ry ma·te·ri·als for a spe·ci·fied pe·ri·od of time

  التركية النطق

  tı bärō laybreri mıtîriılz fôr ı spesıfayd pîriıd ıv taym

  النطق

  /tə ˈbäˌrō ˈlīˌbrerē məˈtərēəlz ˈfôr ə ˈspesəˌfīd ˈpərēəd əv ˈtīm/ /tə ˈbɑːˌroʊ ˈlaɪˌbrɛriː məˈtɪriːəlz ˈfɔːr ə ˈspɛsəˌfaɪd ˈpɪriːəd əv ˈtaɪm/

  كلمة اليوم

  maw
المفضلات