to borrow a book from a library for a specific period of time

listen to the pronunciation of to borrow a book from a library for a specific period of time
الإنجليزية - الإنجليزية
check out
to borrow a book from a library for a specific period of time

  الواصلة

  to Bor·row a book from a li·bra·ry for a spe·cif·ic pe·ri·od of time

  التركية النطق

  tı bärō ı bûk fırm ı laybreri fôr ı spısîfîk pîriıd ıv taym

  النطق

  /tə ˈbäˌrō ə ˈbo͝ok fərm ə ˈlīˌbrerē ˈfôr ə spəˈsəfək ˈpərēəd əv ˈtīm/ /tə ˈbɑːˌroʊ ə ˈbʊk fɜrm ə ˈlaɪˌbrɛriː ˈfɔːr ə spəˈsɪfɪk ˈpɪriːəd əv ˈtaɪm/

  كلمة اليوم

  tabula rasa
المفضلات