to become worn out or unsound

listen to the pronunciation of to become worn out or unsound
الإنجليزية - التركية
çürümek
become worn out
eskimek
to become worn out or unsound

  الواصلة

  to be·come worn out or un·sound

  التركية النطق

  tı bîkʌm wôrn aut ır ınsaund

  النطق

  /tə bəˈkəm ˈwôrn ˈout ər ənˈsound/ /tə bɪˈkʌm ˈwɔːrn ˈaʊt ɜr ənˈsaʊnd/

  كلمة اليوم

  logogram
المفضلات