to become wet

listen to the pronunciation of to become wet
الإنجليزية - التركية

تعريف to become wet في الإنجليزية التركية القاموس.

wet
ıslatmak

Tom ayaklarını ıslatmaktan nefret eder. - Tom hates to get his feet wet.

Senin ayaklarını ıslatmaktan korkma. - Don't be afraid to get your feet wet.

wet
ıslak

Tom, masanın üstünü ıslak bir bez ile temizledi. - Tom cleaned the top of the table with a wet rag.

Tom eve sırılsıklam ıslak vardı. - Tom arrived home soaking wet.

wet
{i} yağmurlu hava
wet
{s} içkili
wet
-e işemek
wet
ıslamak
wet
{i} isteksiz kimse
to wet
ıslak
to wet
ıslamak
wet
{s} hatalı
wet
ıslak,v.ıslat: adj.ıslak
wet
{f} içki ile kutlamak
wet
(İnşaat) ıslak, nemli
wet
(isim) martavalcı, ıslaklık, rutubet, yağmurlu hava, içki, içki yasağı karşıtı, isteksiz kimse
wet
{s} yağışlı

Bu yağışlı havadan usandım. - I'm fed up with this wet weather.

Seattle çok yağışlı bir iklime sahiptir. - Seattle has a very wet climate.

wet
içki yasağ
wet
kim

İyi ki kimse ıslanmadı. - Luckily nobody got wet.

Hiç kimse kendi ellerini ıslatmadan başkasının gözyaşlarını kurulayamaz. - No one can dry another's tears without wetting his own hands.

wet
{i} içki
wet
{i} içki yasağı karşıtı
الإنجليزية - الإنجليزية
wet
to become wet

  الواصلة

  to be·come wet

  التركية النطق

  tı bîkʌm wet

  النطق

  /tə bəˈkəm ˈwet/ /tə bɪˈkʌm ˈwɛt/

  كلمة اليوم

  vis major
المفضلات