to become satisfied

listen to the pronunciation of to become satisfied
الإنجليزية - التركية
gözü doymak
gözü doymak
to become satisfied

  الواصلة

  to be·come sat·is·fied

  التركية النطق

  tı bîkʌm sätısfayd

  النطق

  /tə bəˈkəm ˈsatəsˌfīd/ /tə bɪˈkʌm ˈsætəsˌfaɪd/

  فيديوهات

  ... become satisfied with too little information. ...

  كلمة اليوم

  contango
المفضلات