to beat with something thick or bulky

listen to the pronunciation of to beat with something thick or bulky
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
pommel
to beat with something thick or bulky

  الواصلة

  to beat with some·thing thick or bul·ky

  التركية النطق

  tı bit wîdh sʌmthîng thîk ır bʌlki

  النطق

  /tə ˈbēt wəᴛʜ ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈᴛʜək ər ˈbəlkē/ /tə ˈbiːt wɪð ˈsʌmθɪŋ ˈθɪk ɜr ˈbʌlkiː/

  كلمة اليوم

  aphrodisiac
المفضلات