to be proper or becoming

listen to the pronunciation of to be proper or becoming
الإنجليزية - التركية

تعريف to be proper or becoming في الإنجليزية التركية القاموس.

fit
{f} uymak

Tom uymak için elinden geleni yapıyor. - Tom is doing his best to fit in.

fit
{s} zinde
fit
{i} uygun olma

Gerçek onun iş için uygun olmadığıdır. - The truth is that he was not fit for the job.

Tom'un uygun olma sorunu var. - Tom has trouble fitting in.

fit
{i} oturma

Bir keresinde yedi kişi benim arabama oturmayı başardı. - I once managed to fit seven people in my car.

Bu mobilya parçası oturma odası için uygun değil. - That piece of furniture is not fitting for the living room.

fit
olmak

O bir öğretmen olmak için uygun değil. - He's not fit to be a teacher.

Burada öğretmen olmak için uygun olduğunu sanmıyorum. - I don't think you're fit to be a teacher here.

fit
formda olan
fit
uygun gelme
fit
-e yerleştirmek
fit
-e takmak
fit
hazırlamak
fit
sağlıklı

Tom sağlıklı ve formda. - Tom is healthy and fit.

Tom çok sağlıklı görünüyor. - Tom seems to be as fit as a fiddle.

fit
uygunluk

Sen yaşına bakılmaksızın bir fiziksel uygunluk testi için başvuruda bulunabilirsin. - You can apply for a physical fitness test regardless of your age.

fit
uygun olmak
fit
(Tıp) Nöbet, kriz
fit
(Tıp) Sara
fit
{s} (bedenen) formda olan, spor yapmaya hazır
fit
patlayacak halde
fit
{f} yakışmak
fit
sıhhatli
fit
hazır
الإنجليزية - الإنجليزية
fit
to be proper or becoming

  الواصلة

  to be prop·er or be·com·ing

  التركية النطق

  tı bi präpır ır bîkʌmîng

  النطق

  /tə bē ˈpräpər ər bəˈkəməɴɢ/ /tə biː ˈprɑːpɜr ɜr bɪˈkʌmɪŋ/

  كلمة اليوم

  ides
المفضلات