to be of one mind, to be consistent, to consent, strike a bargain, reconcile

listen to the pronunciation of to be of one mind, to be consistent, to consent, strike a bargain, reconcile
الإنجليزية - التركية

تعريف to be of one mind, to be consistent, to consent, strike a bargain, reconcile في الإنجليزية التركية القاموس.

agree
{f} kararlaştırmak
agree
{f} hemfikir olmak
agree
{f} yaramak
agree
{f} uyuşmak

Sıfatın ismiyle uyuşmak zorunda olduğunu unutma. - Don't forget that the adjective must agree with its noun.

agree
uzlaşmak
agree
kabul et

Projede birlikte çalışmayı kabul ettiler. - They agreed to work together on the project.

Başkan Roosevelt yardım etmeyi kabul etti. - President Roosevelt agreed to help.

agree
uymak (bir başka şeye)
agree
(Politika, Siyaset) mutabakata varmak
agree
mutabık olmak
agree
anlaşma sağlamak
agree
mutabık kalmak
agree
{f} aynı fikirde olmak

Tom'la aynı fikirde olmak zorundayım. - I'm forced to agree with Tom.

Onlarla aynı fikirde olmak zorundayım. - I have to agree with them.

agree
katılıyorum

Ben genellikle ona katılıyorum. - I generally agree with her.

Ben onun fikrine katılıyorum. - I agree with his opinion.

agree
tatlı
agree
uygun

Onu başkan olarak seçmeyi uygun buldular. - They agreed to elect him as president.

Bizim planımız için uygun musun? - Are you agreeable to our plan?

agree
muvafakat etmek kabul etmek
agree
mutabık

Biz indirim oranı üzerinde mutabık kaldık. - We have agreed on the rate of discount.

Biz neredeyse hiçbir şeyde mutabık kalmayız. - We hardly ever agree on anything.

agree
{f} razı olmak, rıza göstermek; mutabık olmak
agree
iyi

Bu iklim bana iyi gelmiyor. - This climate doesn't agree with me.

Buradaki iklim bana iyi gelmiyor. - The climate here doesn't agree with me.

agree
agree to bir konuda mutabık kalmak
الإنجليزية - الإنجليزية
{v} agree
to be of one mind, to be consistent, to consent, strike a bargain, reconcile

    الواصلة

    to be of one mind, to be consistent, to consent, strike a bargain, rec·on·cile

    النطق

    كلمة اليوم

    momism
المفضلات