to be more concentrated than is normally possible

listen to the pronunciation of to be more concentrated than is normally possible
الإنجليزية - التركية

تعريف to be more concentrated than is normally possible في الإنجليزية التركية القاموس.

supersaturated
fazla doymuş
supersaturated
{s} aşırı doymuş
supersaturated
(sıfat) aşırı doymuş
supersaturated
fazla doymu
to be concentrated
derişmek
الإنجليزية - الإنجليزية
supersaturated
to be more concentrated than is normally possible

  الواصلة

  to be more con·cen·tra·ted than I·s nor·mal·ly pos·si·ble

  التركية النطق

  tı bi môr kônsıntreytîd dhın îz nôrmli päsıbıl

  النطق

  /tə bē ˈmôr ˈkônsənˌtrātəd ᴛʜən əz ˈnôrmlē ˈpäsəbəl/ /tə biː ˈmɔːr ˈkɔːnsənˌtreɪtɪd ðən ɪz ˈnɔːrmliː ˈpɑːsəbəl/

  كلمة اليوم

  miscible
المفضلات