to be lost in the confusion

listen to the pronunciation of to be lost in the confusion
الإنجليزية - التركية
gürültüye gitmek
lost in the confusion
gürültüye gitmek
to be lost
araya gitmek
to be lost
yitmek
to be in
olmak

Tom'un yerinde olmak istemem. - I wouldn't like to be in Tom's shoes.

Planında olmak istiyorum. - I want to be in your plan.

to be lost
elden gitmek
to be lost
yitirilmek
to be lost in the confusion

  الواصلة

  to be lost in the con·fu·sion

  التركية النطق

  tı bi lôst în dhi kınfyujın

  النطق

  /tə bē ˈlôst ən ᴛʜē kənˈfyo͞oᴢʜən/ /tə biː ˈlɔːst ɪn ðiː kənˈfjuːʒən/

  كلمة اليوم

  intercostal
المفضلات