to be involved or engaged in controversy

listen to the pronunciation of to be involved or engaged in controversy
الإنجليزية - التركية

تعريف to be involved or engaged in controversy في الإنجليزية التركية القاموس.

controvert
{f} yalanlamak
controvert
tekzip etmek
controvert
tartış

Parlamenter dokunulmazlık tartışmalı bir konudur. - Parliamentary immunity is a controvertial issue.

controvert
karşı çık
controvert
{f} reddetmek
controvert
aksini ispat etmek
controvert
{f} tartışmak
controvert
{f} çürütmek
controvert
{f} karşı gelmek
الإنجليزية - الإنجليزية
controvert
to be involved or engaged in controversy

  الواصلة

  to be in·volved or en·gaged in con·tro·ver·sy

  التركية النطق

  tı bi învälvd ır engeycd în käntrıvırsi

  النطق

  /tə bē ənˈvälvd ər enˈgāʤd ən ˈkäntrəˌvərsē/ /tə biː ɪnˈvɑːlvd ɜr ɛnˈɡeɪʤd ɪn ˈkɑːntrəˌvɜrsiː/

  كلمة اليوم

  tremulous
المفضلات