to be in a bad way

listen to the pronunciation of to be in a bad way
الإنجليزية - التركية
ağır hasta olmak
to be in
olmak

O, öğle yemeğinde zamanında olmak için babasına söz verdi. - She promised her father to be in time for lunch.

O anda Boston'da olmak müthiş heyecan vericiydi. - It was tremendously exciting to be in Boston at that time.

be in a bad way
çok hasta olmak
be in a bad way
çok zor bir durumda olmak
be in a bad way
ağır hasta olmak
in a bad way
{k} çok hasta
in a bad way
{k} kötü bir durumda
in a bad way
{k} tehlikede
in a bad way
{k} (deyim) kotu bir durumda /tehlikede /cok hasta
to be in a bad way

  التركية النطق

  tı bi în ı bäd wey

  النطق

  /tə bē ən ə ˈbad ˈwā/ /tə biː ɪn ə ˈbæd ˈweɪ/

  كلمة اليوم

  truckle
المفضلات