to be greedy for

listen to the pronunciation of to be greedy for
الإنجليزية - التركية
gözünü hırs bürümek
to be for
taraftar olmak
be greedy for
gözünü (bir şey) hırsı bürümek
greedy for
greedy for
hırslı
to be greedy for

  الواصلة

  to be gree·dy for

  التركية النطق

  tı bi gridi fôr

  النطق

  /tə bē ˈgrēdē ˈfôr/ /tə biː ˈɡriːdiː ˈfɔːr/

  كلمة اليوم

  pollywog
المفضلات