to be afraid of one's own shadow

listen to the pronunciation of to be afraid of one's own shadow
الإنجليزية - التركية
gölgesinden korkmak
afraid of one's own shadow
gölgesinden korkmak
be afraid of
kork
be afraid of one's own shadow
kendi gölgesinden korkmak
be afraid of
yılmak
to be afraid
korkmak

Neyden korkmak zorundayım? - What do I have to be afraid of?

Tom'dan korkmak için bir sebep yok. - There's no reason to be afraid of Tom.

be afraid of
(Fiili Deyim ) -den korkmak
be afraid of
korkmak

Tom'dan korkmak için bir sebep yok. - There's no reason to be afraid of Tom.

Artık Tom'dan korkmak istemiyorum. - I don't want to be afraid of Tom anymore.

to be afraid of one's own shadow

  الواصلة

  to be a·fraid of one's own shad·ow

  التركية النطق

  tı bi ıfreyd ıv wʌnz ōn şädō

  النطق

  /tə bē əˈfrād əv ˈwənz ˈōn ˈsʜaˌdō/ /tə biː əˈfreɪd əv ˈwʌnz ˈoʊn ˈʃæˌdoʊ/

  كلمة اليوم

  senescent
المفضلات