to attack violently

listen to the pronunciation of to attack violently
الإنجليزية - التركية

تعريف to attack violently في الإنجليزية التركية القاموس.

assail
üzerine atılmak
assail
dil uzatmak
assail
sözlerle ya da yumruklarla saldırmak
assail
işe girişmek
assail
saldır

Saldırganını vurdu ama onu öldürmedi. - He shot his assailant but didn't kill him.

Dan karısını öldürdü ve bunu bilinmeyen bir saldırganın işi olarak gösterdi. - Dan killed his wife and made it appear as the work of an unknown assailant.

assail
{f} with ... yağmuruna tutmak: She assailed him with questions. Onu soru yağmuruna tuttu
assail
assailant saldırgan kimse
assail
{f} saldırmak
assail
hamle etmek
assail
mütecaviz kimse
assail
dil uzatmak assailable tecavüz edilebilir
assail
üzerine varmak
assail
{f} hücum etmek
الإنجليزية - الإنجليزية
assail
to attack violently

  الواصلة

  to at·tack violently

  التركية النطق

  tı ıtäk vaylıntli

  النطق

  /tə əˈtak ˈvīləntlē/ /tə əˈtæk ˈvaɪləntliː/

  كلمة اليوم

  jubilee
المفضلات