to assemble and combine construction materials and methods to make a structure

listen to the pronunciation of to assemble and combine construction materials and methods to make a structure
الإنجليزية - التركية

تعريف to assemble and combine construction materials and methods to make a structure في الإنجليزية التركية القاموس.

construct
{f} inşa etmek
construct
{f} dikmek
construct
{f} düzenlemek
construct
inşa et,v.inşa et: n.yapı
construct
{f} çizmek
construct
imal etmek
construct
inşa et

On altıncı yüzyılda Osmanlı Türkleri Akdeniz ve Kızıldeniz'i birleştirmek için Mısır'da bir kanal inşa etmeye teşebbüs ettiler. - In the sixteenth century Ottoman Turks attempted to construct a canal in Egypt to unite Mediterranean Sea and Red Sea.

construct
kurmak
construct
yapmak
construct
resmetmek
construct
yapılan şey
construct
geometrik olarak çizrnek
construct
bina edilen şey
construct
çiz/kur
construct
daha basit izlenimlerden oluşan karmaşık bir eğilim
construct
{f} yapmak, inşa etmek, bina etmek, kurmak, tertip etmek
الإنجليزية - الإنجليزية
construct
to assemble and combine construction materials and methods to make a structure

  الواصلة

  to as·sem·ble and com·bine con·struc·tion ma·te·ri·als and methods to make a struc·ture

  التركية النطق

  tı ısembıl ınd kımbayn kınstrʌkşın mıtîriılz ınd methıdz tı meyk ı strʌkçır

  النطق

  /tə əˈsembəl ənd kəmˈbīn kənˈstrəksʜən məˈtərēəlz ənd ˈmeᴛʜədz tə ˈmāk ə ˈstrəkʧər/ /tə əˈsɛmbəl ənd kəmˈbaɪn kənˈstrʌkʃən məˈtɪriːəlz ənd ˈmɛθədz tə ˈmeɪk ə ˈstrʌkʧɜr/

  كلمة اليوم

  detriment
المفضلات