to arrange in order or formation

listen to the pronunciation of to arrange in order or formation
الإنجليزية - الإنجليزية
draw up

Sergeant, please draw the men up in ranks of three.

to arrange in order or formation

  الواصلة

  to ar·range in or·der or for·ma·tion

  التركية النطق

  tı ıreync în ôrdır ır fôrmeyşın

  النطق

  /tə ərˈānʤ ən ˈôrdər ər fôrˈmāsʜən/ /tə ɜrˈeɪnʤ ɪn ˈɔːrdɜr ɜr fɔːrˈmeɪʃən/

  كلمة اليوم

  jaywalk
المفضلات