to appoint or request one's appointment to an ecclesiastical office

listen to the pronunciation of to appoint or request one's appointment to an ecclesiastical office
الإنجليزية - التركية

تعريف to appoint or request one's appointment to an ecclesiastical office في الإنجليزية التركية القاموس.

postulate
(Kanun) faraziye
postulate
farzetmek
postulate
gerçek olduğunu varsaymak
postulate
postülat
postulate
{f} şart koymak
postulate
postulat
postulate
(fiil) şart koymak, talep etmek, ispatsız olarak kabul ettirmek, doğru varsaymak, postulat olarak kabul etmek, seçmek (göreve)
postulate
(Tıp) İspata gerek duyulmaksızın var sayılan esas,kaziye
postulate
{f} (pas'çıleyt) farzetmek, varsaymak
postulate
{f} talep etmek
postulate
ispatsız olarak ifade etmek
postulate
{f} ispatsız olarak kabul ettirmek
postulate
{i} man., mat. postulat, konut, koyut
postulate
var saymak
postulate
gerçek olarak kabul etmek
postulate
{f} postulat olarak kabul etmek
postulate
{f} doğru varsaymak
postulate
doğru kabul et
الإنجليزية - الإنجليزية
postulate

lthough Douglas was postulated to it , and signed letters and papers under this designation his nomination was never completed.

to appoint or request one's appointment to an ecclesiastical office

  الواصلة

  to ap·point or re·quest one's ap·point·ment to an ec·cle·si·as·ti·cal of·fice

  التركية النطق

  tı ıpoynt ır rikwest wʌnz ıpoyntmınt tı ın îkliziästîkıl ôfıs

  النطق

  /tə əˈpoint ər rēˈkwest ˈwənz əˈpointmənt tə ən əˌklēzēˈastəkəl ˈôfəs/ /tə əˈpɔɪnt ɜr riːˈkwɛst ˈwʌnz əˈpɔɪntmənt tə ən ɪˌkliːziːˈæstɪkəl ˈɔːfəs/

  كلمة اليوم

  arterious
المفضلات