to answer; to address

listen to the pronunciation of to answer; to address
الإنجليزية - التركية

تعريف to answer; to address في الإنجليزية التركية القاموس.

field
{i} tarla

Araba tarlaya daldı ve bir süre sarsıldıktan sonra durma noktasına geldi. - The car dove into the field and, after bumping along for a time, came to a halt.

Tarla kır çiçekleriyle dolu. - The field is full of wild flowers.

field
{f} cevabı yapıştırmak
field
{i} savaş alanı

Yaralı askerler savaş alanında bırakıldı. - The wounded soldiers were left in the field.

field
{i} çalışma alanı

Ana çalışma alanınız nedir? - What's your major field of study?

O benim çalışma alanım değil. - That is not my field of work.

field
cevaplandırmak
field
çalışma

Siyah insanlar pamuk tarlalarında çalışmak için zorlandılar. - Black people were compelled to work in cotton fields.

Ana çalışma alanınız nedir? - What's your major field of study?

field
açık arazi
field
mera

Meralarda dolaşmayı severim. - I like to roam about the fields.

field

Bilgisayarlar her yeri işgal etti. - Computers have invaded every field.

field
otlak
field
{i} saha

O bizim beyzbol sahamızdır. - That is our baseball field.

Saha gezisini çok eğitici buldum. - I found the field trip very educational.

field
{i} çayır; otlak, mera
field
{f} (bir spor takımını) sahaya çıkarmak
field
(fiil) sahaya çıkarmak, cevabı yapıştırmak, top atmak (kriket)
field
fırsat
field
top oyunlarında meydancı olmak
field
oyun sahası
field
(Tıp) Saha, alan
الإنجليزية - الإنجليزية
field

She will field questions immediately after her presentation.

to answer; to address
المفضلات