to annex, as a benefice, to a spiritual corporation, as its property

listen to the pronunciation of to annex, as a benefice, to a spiritual corporation, as its property
الإنجليزية - التركية

تعريف to annex, as a benefice, to a spiritual corporation, as its property في الإنجليزية التركية القاموس.

appropriate
{f} özelleştirmek
appropriate
(Askeri) (BİLG. TERİMİ) - ÜST SINIR BELİRLEYEREK AYIRMAK; - ION: ÜST SINIRLI AYIRIM, UYGUN, İLGİLİ
appropriate
(fiil) kendine mâletmek, iç etmek, özelleştirmek, üstüne oturmak, el koymak; ayırmak
appropriate
{s} yakışık alır
appropriate
{f} üstüne oturmak
appropriate
uygun

Lütfen içeriği gözden geçiriniz ve herhangi uygun bir geri bildirim veriniz. - Please review the contents and provide any appropriate feedback.

Uygun bir güvenlik duvarı sistemiyle bu sunucuyu yapılandırmam gerekiyor. - I need to configure this server with an appropriate firewall system.

appropriate
çalmak
appropriate
özüne ayırmak
appropriate
{f} el koymak
appropriate
tahsis edilen
appropriate
{s} biçilmiş kaftan
appropriate
{f} ayırmak
appropriate
kendine ayırmak
appropriate
(Avrupa Birliği) uygun, münasip
appropriate
(sıfat) uygun, yerinde, yakışık alır, has, özgü, biçilmiş kaftan
appropriate
(Sosyoloji, Toplumbilim) sahiplenmek
appropriate
appropriately uygun bir şekil
appropriate
zimmetine geçir/ayır
appropriate
appropriateness uygunluk yerinde olu
الإنجليزية - الإنجليزية
appropriate
to annex, as a benefice, to a spiritual corporation, as its property
المفضلات