to analyze the grammatical structure of a clause or sentence

listen to the pronunciation of to analyze the grammatical structure of a clause or sentence
الإنجليزية - الإنجليزية
construe
to analyze the grammatical structure of a clause or sentence

  الواصلة

  to an·a·lyze the gram·ma·ti·cal struc·ture of a clause or sen·tence

  التركية النطق

  tı änılayz dhi grımätıkıl strʌkçır ıv ı klôz ır sentıns

  النطق

  /tə ˈanəˌlīz ᴛʜē grəˈmatəkəl ˈstrəkʧər əv ə ˈklôz ər ˈsentəns/ /tə ˈænəˌlaɪz ðiː ɡrəˈmætəkəl ˈstrʌkʧɜr əv ə ˈklɔːz ɜr ˈsɛntəns/

  كلمة اليوم

  blimp
المفضلات