to alter completely one's appearance

listen to the pronunciation of to alter completely one's appearance
الإنجليزية - التركية
kılık değiştirmek
to alter completely one's appearance

  الواصلة

  to al·ter com·plete·ly one's ap·pear·ance

  التركية النطق

  tı ôltır kımplitli wʌnz ıpîrıns

  النطق

  /tə ˈôltər kəmˈplētlē ˈwənz əˈpərəns/ /tə ˈɔːltɜr kəmˈpliːtliː ˈwʌnz əˈpɪrəns/

  كلمة اليوم

  sutler
المفضلات