to afford suitable sustenance

listen to the pronunciation of to afford suitable sustenance
الإنجليزية - التركية

تعريف to afford suitable sustenance في الإنجليزية التركية القاموس.

soul
{i} ruh

Sizce hayvanların ruhu var mıdır? - Do you think animals have souls?

Bir insanın vücudu ölür, ama ruhu ölümsüzdür. - A man's body dies, but his soul is immortal.

soul
ta kendisi
soul
simge
soul
canlılık
soul
kişi

Tom çok cesur bir kişidir. - Tom is a very brave soul.

Urallara tırmanmak istiyorsan sen cesur bir kişisin. - You're a brave soul if you want to climb the Urals.

soul
temel direk
soul
zencilere ait
soul
can

O canı gönülden yaptı. - He put all his heart and soul into it.

soul
soul
soul
{i} öz

Bireysel özgürlük, demokrasinin ruhudur. - Individual freedom is the soul of democracy.

soul
{i} kimse

Görünürde kimse yoktu. - There wasn't a soul in sight.

Dükkanda bizi dinleyecek kimse yok. - In the store, there's not a soul to listen to us.

soul
zenci müziğinin uyandırdığı heyecan veya his
soul
kişi/ruh
soul
hissiyat
soul
{i} gerçek duygu, içtenlik
soul
{i} timsal
soul
soul food Güneyli zencilere özgü yemek
soul
{i} (bir şeyin) ta kendisi: He's the
الإنجليزية - الإنجليزية
soul
to afford suitable sustenance

  الواصلة

  to af·ford sui·ta·ble sus·te·nance

  التركية النطق

  tı ıfôrd sutıbıl sʌstınıns

  النطق

  /tə əˈfôrd ˈso͞otəbəl ˈsəstənəns/ /tə əˈfɔːrd ˈsuːtəbəl ˈsʌstənəns/

  كلمة اليوم

  maieutic
المفضلات