to affect (someone) strongly and often favourably

listen to the pronunciation of to affect (someone) strongly and often favourably
الإنجليزية - التركية

تعريف to affect (someone) strongly and often favourably في الإنجليزية التركية القاموس.

impress
{f} iz bırakmak
impress
{f} etkilemek

Tom babasını etkilemek için çok çalışıyor. - Tom has been trying hard to impress his father.

Tom sadece Mary'yi etkilemek için yaptı. - Tom did it just to impress Mary.

impress
{f} sıkıştırmak
impress
kafasına sokmak
impress
etkile

Havaiili konuşmayı öğrenmek istiyorum, böylece kız arkadaşımı etkileyebilirim. - I want to learn to speak Hawaiian, so I can impress my girlfriend.

Sergi çok etkileyiciydi. - The exhibition was very impressive.

impress
tesir
impress
{f} basmak
impress
{f} zorlamak
impress
{f} aklına sokmak
impress
{f} (damga) basmak
impress
damga
impress
mühür
impress
zorla bahriye tayfası yapmak
impress
iz
impress
(fiil) etkilemek, baskı yapmak, iz bırakmak, basmak, damgalamak, sıkıştırmak, aklına sokmak, zorla askere almak, zorlamak, kamulaştırmak, el koymak
impress
istimlak impressment zorla alma
impress
x anlat/bas/hayran bırak
impress
{f} zorla askere almak
impress
{f} damgalamak
الإنجليزية - الإنجليزية
impress

You impressed me with your command of Urdu.

to affect (someone) strongly and often favourably
المفضلات