to adjust to a particular specification or requirement: regulate temperature

listen to the pronunciation of to adjust to a particular specification or requirement: regulate temperature
الإنجليزية - التركية

تعريف to adjust to a particular specification or requirement: regulate temperature في الإنجليزية التركية القاموس.

regulate
düzene sokmak
regulate
düzenlemek

Trafik ışıkları trafiği düzenlemek için kullanılır. - Traffic lights are used to regulate traffic.

regulate
{f} ayarlamak
regulate
{f} yoluna koymak
regulate
çalışmasını düzenlemek
regulate
regüle etmek
regulate
tanzim
regulate
denetim altına almak
regulate
düzenle

Hong Kong Asya'daki en az düzenlenmiş ekonomidir. - Hong Kong is the least regulated economy in Asia.

Yaşamımızın her anını düzenleyen Angkar'dı. - The Angkar regulated every moment of our lives.

regulate
kontrol etmek
regulate
(Askeri) DÜZENLEMEK: Trafik faaliyetlerini düzene koymak
regulate
{f} düzenleme yapmak
regulate
düzene koymak
regulate
{f} -in işleyişini/çalışmasını düzenlemek/regüle etmek/ayarlamak/denetlemek
regulate
(Nükleer Bilimler) düzenleme

Birçok ülke doğum oranını düzenlemeye çalışıyor. - Many countries try to regulate the birth rate.

Trafik ışıkları trafiği düzenlemek için kullanılır. - Traffic lights are used to regulate traffic.

الإنجليزية - الإنجليزية
regulate
to adjust to a particular specification or requirement: regulate temperature

    الواصلة

    to ad·just to a par·ti·cu·lar spe·ci·fi·ca·tion or requirement: re·gu·late tem·pe·ra·ture

    النطق

    كلمة اليوم

    momism
المفضلات