to act in accordance with rules

listen to the pronunciation of to act in accordance with rules
الإنجليزية - التركية

تعريف to act in accordance with rules في الإنجليزية التركية القاموس.

comply
{f} with -e uymak, -e riayet etmek
comply
{f} razı olmak

Razı olmaktan mutlu olacağım. - I'll be happy to comply.

comply
baş eğmek
comply
(Tıp) uyunçlu
comply
(with ile) uymak
comply
uy
comply
with ile uymak
comply
{f} uymak
comply
(Mukavele) with ile uymak; itaat etmek
comply
{f} boyun eğmek
comply
comply uy
الإنجليزية - الإنجليزية
comply
to act in accordance with rules

  الواصلة

  to act in ac·cord·ance with Rules

  التركية النطق

  tı äkt în ıkôrdıns wîdh rulz

  النطق

  /tə ˈakt ən əˈkôrdəns wəᴛʜ ˈro͞olz/ /tə ˈækt ɪn əˈkɔːrdəns wɪð ˈruːlz/

  كلمة اليوم

  atavism
المفضلات