to act as a judge

listen to the pronunciation of to act as a judge
الإنجليزية - التركية

تعريف to act as a judge في الإنجليزية التركية القاموس.

adjudicate
karar ver
adjudicate
hüküm vermek
adjudicate
karar vermek
adjudicate
hükmetmek
adjudicate
{f} hakemlik etmek
adjudicate
{f} kararına varmak
adjudicate
{f} hükmüne varmak
adjudicate
{f} yargıcılık yapmak
adjudicate
{f} ihale etmek
الإنجليزية - الإنجليزية
adjudicate
to act as a judge

  التركية النطق

  tı äkt äz ı cʌc

  النطق

  /tə ˈakt ˈaz ə ˈʤəʤ/ /tə ˈækt ˈæz ə ˈʤʌʤ/

  كلمة اليوم

  sutler
المفضلات