to acquire a distinct and separate character

listen to the pronunciation of to acquire a distinct and separate character
الإنجليزية - التركية

تعريف to acquire a distinct and separate character في الإنجليزية التركية القاموس.

differentiate
{f} farklılaştırmak
differentiate
(Matematik) türev almak
differentiate
temyiz
differentiate
ayrı seçi yapmak
differentiate
{f} ayırt etmek
differentiate
ayırım yapmak
differentiate
{f} ayrım yapmak
differentiate
farklılaşmak
differentiate
farklı yapmak
differentiate
(Matematik) diferansiyellenebilir
differentiate
{f} ayırdetmek
differentiate
fark gözetmek
differentiate
ayırmak
differentiate
ayır

Nesneler ve durumlar arasında ayırım yapabilmeliyiz. - We must be able to differentiate between objects and situations.

differentiate
(fiil) farklılaştırmak, ayırdetmek, ayırt etmek, farkı görmek, ayrım yapmak, fark gözetmek
differentiate
(Tıp) Diğer doku ve oluşumlara nazaran farklı özellik gösterecek şekilde gelişmek, farklılaşmak
differentiate
(Tıp) Ayırt etmek, tefrik etmek, bir hastalığı diğerlerinden ayrıt etmek
الإنجليزية - الإنجليزية
differentiate
to acquire a distinct and separate character

  الواصلة

  to ac·quire a dis·tinct and sep·a·rate char·ac·ter

  التركية النطق

  tı ıkwayır ı dîstîngkt ınd seprıt kerîktır

  النطق

  /tə əˈkwīər ə dəˈstəɴɢkt ənd ˈseprət ˈkerəktər/ /tə əˈkwaɪɜr ə dɪˈstɪŋkt ənd ˈsɛprət ˈkɛrɪktɜr/

  كلمة اليوم

  bilk
المفضلات