to accommodate in beds

listen to the pronunciation of to accommodate in beds
الإنجليزية - التركية

تعريف to accommodate in beds في الإنجليزية التركية القاموس.

sleep
{f} uyumak

Bu oda uyumak için uygun değil. - This room is not suitable for sleeping.

Tom uyumak için geri döndü. - Tom went back to sleep.

sleep
{i} uyku

Her zaman uykulu hissederim. - I always feel sleepy.

Şair ölümü uykuya benzetti. - The poet compared death to sleep.

sleep
{i} uyuma

Günde en az yedi saat uyumak zorundayız. - We must sleep at least seven hours a day.

Kömür sobasıyla uyumamalısınız. Çünkü karbonmonoksit olarak adlandırılan çok zehirli bir gaz içerir. Kömür sobasıyla uyumak ölümle sonuçlanabilir. - You shouldn't sleep with a coal stove on because it releases a very toxic gas called carbon monoxide. Sleeping with a coal stove running may result in death.

sleep
kesik kesik uyuma
sleep
{f} uyuklamak
sleep
{f} kalmak

Evde kalmak ve bütün gün uyumak istiyorum. - I want to stay home and sleep all day.

Tom muhtemelen sadece evde kalmak ve uyumak istedi. - Tom probably wanted to just stay at home and go to sleep.

sleep
{f} uyu

Günde en az yedi saat uyumak zorundayız. - We must sleep at least seven hours a day.

Kömür sobasıyla uyumamalısınız. Çünkü karbonmonoksit olarak adlandırılan çok zehirli bir gaz içerir. Kömür sobasıyla uyumak ölümle sonuçlanabilir. - You shouldn't sleep with a coal stove on because it releases a very toxic gas called carbon monoxide. Sleeping with a coal stove running may result in death.

sleep
yatacak yer sağlam
sleep
{i} uyku hali
sleep
son uyku
sleep
broken sleep devamlı olmayan uyku
sleep
{f} yatacak yer sağlamak
sleep
{f} (slept) uyumak
sleep
putto sleep yatırmak
sleep
{i} kış uykusu
sleep
uyuşmak karıncalanmak
sleep
gece yarısından evvelki uyku
sleep
(fiil) uyumak, uyuklamak, gecelemek, kalmak, fırıl fırıl dönmek, çok hızlı dönmek, yatacak yer sağlamak
الإنجليزية - الإنجليزية
sleep
to accommodate in beds

  الواصلة

  to ac·com·mo·date in Beds

  التركية النطق

  tı ıkämıdeyt în bedz

  النطق

  /tə əˈkäməˌdāt ən ˈbedz/ /tə əˈkɑːməˌdeɪt ɪn ˈbɛdz/

  كلمة اليوم

  publican
المفضلات