to a maximal extent

listen to the pronunciation of to a maximal extent
الإنجليزية - التركية

تعريف to a maximal extent في الإنجليزية التركية القاموس.

maximally
azami ölçüde
الإنجليزية - الإنجليزية
maximally
to a maximal extent

  الواصلة

  to a max·i·mal ex·tent

  التركية النطق

  tı ı mäksımıl îkstent

  النطق

  /tə ə ˈmaksəməl əkˈstent/ /tə ə ˈmæksəməl ɪkˈstɛnt/

  كلمة اليوم

  jaywalk
المفضلات