tiresome, wearisome; boring, dreary, routine

listen to the pronunciation of tiresome, wearisome; boring, dreary, routine
الإنجليزية - التركية

تعريف tiresome, wearisome; boring, dreary, routine في الإنجليزية التركية القاموس.

tedious
sıkıcı

Bir tren beklemek sıkıcı. - Waiting for a train is tedious.

Senin sayende, sıkıcı iş birikimi tamamlandı. - Thanks to you, the backlog of tedious work has been completed.

tedious
meşakkatli
tedious
usandırıcı
tedious
bezdirici
tedious
{s} can sıkıcı

Onlar can sıkıcı işlerinden dolayı bitkindiler. - They are weary of their tedious work.

tedious
can sıkan
tedious
tediouslysıkıcı bir şekilde
tedious
tediousnesssıkıcılık
tedious
(Tıp) Normal zamandan fazla uzamış, uzun süren
tedious
{s} bıktırıcı

O bıktırıcı ve sıkıcıydı. - It was tedious and boring.

O bir bıktırıcı işti. - It was a tedious job.

tedious
yorucu
الإنجليزية - الإنجليزية
{s} tedious
tiresome, wearisome; boring, dreary, routine
المفضلات