tie down

listen to the pronunciation of tie down
الإنجليزية - التركية
bağlama
bağlantı parçası
bağlamak
zorlamak
ayakbağı olmak
(Askeri) BAĞLAMA: Nakliye sırasında yükün yer değiştirmemesini temin etmek için taşıyıcısına halat, kablo veya diğer vasıtalarla bağlanıp, emniyetli hale getirilmesi. Ayrıca (isim olarak) yükün bağlanıp emniyetli hale getirildiği malzemeyi belirtmek için kullanılır. Ayrıca "lashing" de denir
kısıtlamak
(deyim) tie someone down bağlamak
tie down diagram
(Askeri) BAĞLAMA ŞEMASI: Belirli bir araç tipi içindeki yükün bir kaleminin nasıl güvenli bir şekilde bağlanacağı veya emniyetli hale getirileceğini belirten çizim
tie down point
(Askeri) BAĞLAMA NOKTASI: Yükün güvenli bir şekilde taşınabilmesi için aracın üstünde veya içindeki bağlama (tutturma) noktası
tie down the enemy
(Askeri) Düşmanı kayıt altına almak, bağlamak
aircraft cargo tie down fitting
(Askeri) UÇAK YÜK BAĞLAMA TERTİBATI: Bak. "cargo tie-down fitting"
tie s.o. down
(şartlar) birini bir yerde kalmaya mecbur etmek, birini (bir yere) mıhlamak; (şartlar) birinin başka bir şey yapmasına izin
tie s.o. down
{k} 1. (şartlar) birini bir yerde kalmaya mecbur etmek, birini (bir yere) mıhlamak; (şartlar) birinin başka bir şey yapmasına izin
الإنجليزية - الإنجليزية
to secure as if with a rope or hook
to constrain, or to confine within set limits
Fasten someone or something down by tying or binding
restrain from independence by an obligation; "He was tied down by his work"
secure with or as if with ropes; "tie down the prisoners"; "tie up the old newspapes and bring them to the recycling shed
restrict; tie with string
secure with or as if with ropes; "tie down the prisoners"; "tie up the old newspapes and bring them to the recycling shed"
A person or thing that ties you down restricts your freedom in some way. We'd agreed from the beginning not to tie each other down The reason he didn't have a family was that he didn't want to be tied down
The point at which an earth anchor connects to the hurricane strapping or cabling of a unit to secure it against wind movement
One of several loops of thread taken under the kettle stitches at intervals when embroidering a headband It secures the headband to the book
tie down

  الواصلة

  tie Down

  التركية النطق

  tay daun

  النطق

  /ˈtī ˈdoun/ /ˈtaɪ ˈdaʊn/

  علم أصول الكلمات

  [ 'tI ] (noun.) before 12th century. Middle English teg, tye, from Old English tEag; akin to Old Norse taug rope, Old English tEon to pull; more at TOW.

  كلمة اليوم

  jacobin
المفضلات