ticaret

listen to the pronunciation of ticaret
التركية - الإنجليزية
trade

President Jefferson did not want the trade ban to last long. - Başkan Jefferson uzun sürecek ticaret yasağı istemiyordu.

Plans for a new trade zone are still on the drawing board. - Yeni bir ticaret bölgesi için planlar henüz çalışma aşamasında.

commerce

Commerce led to the development of cities. - Ticaret şehirlerin gelişmesine neden oldu.

We must promote commerce with neighboring countries. - Komşu ülkelerle ticareti desteklemeliyiz.

mercantile
(Ticaret) trafficking
business

Tom majored in business. - Tom ticarette uzmanlaştı.

Slavery was a lucrative business. - Köle ticareti kazançlı bir işti.

dealing

The soul of commerce is upright dealing. - Ticaretin ruhu dürüst iş yapmaktır.

Did you know Tom was dealing drugs? - Tom'un uyuşturucu ticareti yaptığını biliyor muydun?

(Ticaret) deal

He deals in furniture. - O, mobilya ticareti yapar.

They deal in software products. - Onlar yazılım ürünleri ticareti yapıyorlar.

(Ticaret) retail
tradership
(Hukuk) commerce, trade, traffic
trade, trading, commerce, business
traffic

Pangolins are said to be the world's most trafficked mammal. - Karıncayiyenlerin dünyada en çok ticareti yapılan memeli olduğu söyleniyor.

trading in
sale
Ticaret odası
chamber of commerce

Many small business owners belong to a chamber of commerce. - Birçok küçük işletme sahipleri bir ticaret odasına aittir.

ticaret gemisi sahibi
merchant ship owner
ticaret malı
commercial property
ticaret meslek lisesi
vocational trade high school
ticaret müdürü
commercial manager
ticaret politikası önlemleri
(Ticaret) commercial policy measures
ticaret sicili
Trade registry
ticaret sicili gazetesi
(Ticaret) Trade Registry Journal
ticaret yapmak. tefahhus etmek
to trade. To tefahhus
Ticaret tanrısı
Mercury
ticaret Bakanlığı
the Ministry of Commerce
ticaret adamı
commercial man
ticaret akışı
(Hukuk) trade flow
ticaret anlayışı
mercantilism
ticaret anlaşması
(Hukuk) commercial agreement
ticaret anlaşması
trade agreement
ticaret açığı
trade deficit, trade gap
ticaret açığı
trade gap
ticaret bakanlığı
Ministry of Commerce
ticaret bankası
commercial bank
ticaret borsası
exchange; stock exchange; commodity exchange
ticaret dengesi
(Hukuk) trade balance
ticaret dengesi
balance of trade
ticaret dengesi
balance of trade, trade balance
ticaret dünyası
the world of commerce
ticaret dünyası
the commercial world
ticaret fakültesi
commercial college
ticaret filosu
shipping
ticaret filosu
merchant marine
ticaret filosu
merchant marine, mercantile marine
ticaret filosu
mercantile marine
ticaret filosu
merchant navy
ticaret filosu
mercantile fleet
ticaret fuarı
trade fair
ticaret gemisi
merchantman
ticaret gemisi
merchantship
ticaret gemisi
trader, merchantman
ticaret gemisi
(Hukuk) merchant ship
ticaret gemisi
argosy
ticaret gemisi
merchant ship, merchantman
ticaret gemisi
trader
ticaret gemisi bayrağı
(ıng.) red ensign
ticaret gemisi bayrağı
Red Duster
ticaret hacmi
(Hukuk) trading volume
ticaret hacminin giderek artması
(Hukuk) progressive expansion of the trade
ticaret heyeti
trade mission
ticaret hukuku
commercial law
ticaret hukuku
mercantile law
ticaret koşulları
(Hukuk) terms of trade
ticaret mahkemesi
commercial court
ticaret merkezi
commercial centre
ticaret merkezi
trade center

Terrorists attacked the World Trade Center in New York City in 2001. - Teröristler 2001 yılında New York'ta Dünya Ticaret Merkezi'ne saldırdı.

ticaret merkezi
emporium
ticaret merkezi
rialto
ticaret merkezi
entrepot
ticaret merkezi
center of trade
ticaret misyonu
trade mission
ticaret odası
hanse
ticaret ortaklıkları
(Hukuk) corporations
ticaret sınıflandırması
(Hukuk) trade classification
ticaret unvanı trade name
(of a firm)
ticaret verisi
(Hukuk) trade data
ticaret yapan
commercial
ticaret yapma
(Hukuk) deal
ticaret yapmak
to trade
ticaret yapmak
ply a trade
ticaret yolu
trade route
ticaret ünvanı
(Hukuk) trade mark
gümrük ve ticaret bakanlığı
Ministry of Customs and Trade
ticaret yapmak
{f} trade
adil ticaret
(Ticaret) fair trade
dürüst ticaret
(Ticaret) fair trade
elektronik ticaret
(Bilgisayar) e-commerce
ticaret hukuku
(Kanun) commercial code
ticaret hukuku
(Ticaret) business law
ticaret meslek lisesi
(Eğitim) vocational school
ticaret yapmak
deal with
ticaret yapmak
(Ticaret) deal
ticaret yapmak
trading
ticaret lisesi
commercial high school
ticaret sicili
trade register
Ticaret Sicil Gazetesi
trade registry gazette
dış ticaret
Foreign trade, external trade
dış ticaret müsteşarlığı
Secretariat of foreign trade
dış ticaret sorumlusu
Foreign trade manager
dış ticaret şirketi
Foreign trade company
sanayi ve ticaret bakanlığı
Ministry of Industry and Commerce
ticaret yapmak
{f} merchandise
ticaret yapmak
do business
التركية - التركية
Türlü ürün, mal vb. alım satımı: "Ne ziraat, ne ticaret için kâfi nüfus kaldı."- F. R. Atay
Alışveriş sonucu elde edilen, yararlanılan fiyat farkı, kâr
Kar amacıyla malın yer ve zaman faydasını artırarak alım satım faaliyetleriyle uğraşmak
Bu etkinlikle ilgili bilim
Kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği: "Yolcuların çoğu çıkmış, artık ticareti dönüşe bıraktım."- Y. K. Karaosmanoğlu
Kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği
Türlü ürün, mal vb. alım satımı
(Osmanlı Dönemi) RAKAHA
(Hukuk) TECİM
TİCARET
(Osmanlı Dönemi) Alım-Satım
TİCARET
(Hukuk) Büyük ölçüde mal alım satımı;büyük ölçüde alış veriş,yararlanılan kar
Ticaret Hukuku
Ticarete ilişkin işleri düzenleyen hukuk dalı
Ticaret Kanunu
Ticaret hukukuna ilişkin hükümleri kapsayan kanun
TİCARET HACMİ
(Hukuk) Bir ülke ile yapılan dışalım ve dışsatımın toplam miktarı
TİCARET İŞLERİ TELLALLIĞI
(Hukuk) Taraflardan hiçbirine ticari temsilci,vekil,satış memuru,müstahdem,acenta gibi bir sıfatla devamlı biçimde bağlı olamaksızın,ücret karşılığında,ticari işlere ilişkin sözleşmelerin bağıntılanmasında aracılık yapan kişi
ticaret ataşesi
Yurt dışında ticaret işleri ve hareketleriyle ilgilenmek üzere görevlendirilen memur
ticaret borsası
Ticaret mallarının işlem gördüğü borsa
ticaret coğrafyası
Bir ülkenin ticaretle ilgili her türlü ilişkilerini ve bunun nedenlerini inceleyen coğrafya bilimi
ticaret filosu
Aynı bayrak altında çalışan her türden ticaret gemilerinin tümü
ticaret gemisi
Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi
ticaret işletmesi
Kazanç sağlamak amacıyla çalışan işletme
ticaret limanı
Dış ülkelerle alışverişin yapıldığı liman
ticaret mahkemesi
Ticaret davalarına bakan mahkeme
ticaret merkezi
Çeşitli ürünlerin ve malların pazarlandığı ticarî ilişkilerin kurulduğu yer
ticaret odası
Tüccarlar arasında dayanışmayı sağlamak, ortak sorunlarla uğraşmak, yabancı tüccarlarla ilişki kurmak, ortak çıkarları korumak için kanun ile kurulan kurum
ticaret sicili
Ticaret mahkemelerinin bulunduğu yerlerde ticarî işlemlerin kayıt ve tescil edildiği ve herkesin yararlababileceği resmî kütük