thoughtful of others

listen to the pronunciation of thoughtful of others
الإنجليزية - التركية
Başkalarının düşünceli
considerate
{s} düşünceli

Herkes senin kadar düşünceli değil. - Not everyone is as considerate as you are.

Tom oldukça düşünceli. - Tom is quite considerate.

considerate
hürmetkar

Onlar çok hürmetkardı. - They were very considerate.

Tom çok hürmetkar, değil mi? - Tom is very considerate, isn't he?

considerate
{s} düşünceli, saygılı, hürmetkâr
considerate
izan etmek
considerate
{s} anlayışlı

O başkalarına karşı anlayışlıdır. - She is considerate of others.

considerate
{s} saygılı

Yaşlılara karşı saygılı olmalıyız. - We should be considerate to the old.

Doris herkesin hislerine karşı saygılı. - Doris is considerate of everybody's feelings.

considerate
{s} nazik
الإنجليزية - الإنجليزية
considerate
thoughtful of others

  الواصلة

  thought·ful of others

  التركية النطق

  thôtfıl ıv ʌdhırz

  النطق

  /ˈᴛʜôtfəl əv ˈəᴛʜərz/ /ˈθɔːtfəl əv ˈʌðɜrz/

  كلمة اليوم

  bellicose
المفضلات