thoughtful, respectful

listen to the pronunciation of thoughtful, respectful
الإنجليزية - التركية

تعريف thoughtful, respectful في الإنجليزية التركية القاموس.

considerate
{s} düşünceli

Tom çok düşünceliydi. - Tom was so considerate.

Tom oldukça düşünceli. - Tom is quite considerate.

considerate
hürmetkar

Onlar çok hürmetkardı. - They were very considerate.

Tom çok hürmetkar, değil mi? - Tom is very considerate, isn't he?

considerate
{s} düşünceli, saygılı, hürmetkâr
considerate
izan etmek
considerate
{s} anlayışlı

O başkalarına karşı anlayışlıdır. - She is considerate of others.

considerate
{s} saygılı

Sen bizi rahatsız etmemek için saygılıydın. - You were considerate not to disturb us.

Ailene daha saygılı olmalısın. - You should be more considerate of your parents.

considerate
{s} nazik
الإنجليزية - الإنجليزية
{s} considerate
thoughtful, respectful
المفضلات