thought in sleep, an idle fancy, a whim

listen to the pronunciation of thought in sleep, an idle fancy, a whim
الإنجليزية - التركية

تعريف thought in sleep, an idle fancy, a whim في الإنجليزية التركية القاموس.

dream
{f} rüya görmek
dream
{f} hayal kurmak
dream
rüya

Mary piyango kazandığına dair bir rüya gördü. - Mary had a dream that she won the lottery.

Vahşi Jaguarlar hakkında rüya gördü. - She dreamt about wild jaguars.

dream
düş

Romandaki karakterlerden biri bir bankayı soymak için acemice bir plan düşünüyor. - One of the characters in the novel dreams up a half-baked plan for robbing a bank.

Kabuslarınızı yakalamak için bir düş kapanı kullanabilirsiniz. - You can use a dreamcatcher to catch your nightmares.

dream
{i} rüya gibi şey
dream
{i} amaç
dream
{i} hayal, hulya
dream
(of ile) düşünü kurmak
dream
düşlemek
dream
olmayacak şey
dream
rüya gibi güzel şey
dream
{f} hayal görmek
dream
kuruntu
dream
duş
dream
dreamless rüyasız uyk
dream
(Tıp) Uyku esnasında beliren, bilinçaltı fikir ve duyguların oluşturduğu hayali tablo, rüya, düş (Tatmin olmamış duyguların ifadesi olarak yorumlanır)
dream
diyan dream world hayal âlemi
dream
kdili çok guzel ve cazip kimse veya şey dreamboat i
dream
{f} hayal etmek
dream
(fiil) rüya görmek, hayal görmek, hayal kurmak, hayal etmek, rüyasında görmek
الإنجليزية - الإنجليزية
{n} dream
thought in sleep, an idle fancy, a whim
المفضلات