thick sweet waffle often eaten with ice cream or fruit sauce

listen to the pronunciation of thick sweet waffle often eaten with ice cream or fruit sauce
الإنجليزية - الإنجليزية
belgian waffle
thick sweet waffle often eaten with ice cream or fruit sauce

  الواصلة

  thick sweet waf·fle of·ten eat·en with ice cream or fruit sauce

  التركية النطق

  thîk swit wäfıl ôftın itın wîdh ays krim ır frut sôs

  النطق

  /ˈᴛʜək ˈswēt ˈwäfəl ˈôftən ˈētən wəᴛʜ ˈīs ˈkrēm ər ˈfro͞ot ˈsôs/ /ˈθɪk ˈswiːt ˈwɑːfəl ˈɔːftən ˈiːtən wɪð ˈaɪs ˈkriːm ɜr ˈfruːt ˈsɔːs/

  كلمة اليوم

  truckle
المفضلات