they are also found on some vegetable organisms

listen to the pronunciation of they are also found on some vegetable organisms
الإنجليزية - التركية

تعريف they are also found on some vegetable organisms في الإنجليزية التركية القاموس.

cilia
silia
cilia
tüyler
cilia
(Tıp) a) Göz kirpikleri, b) Bazı epitel hücrelerinde bulunan kıla benzer mikroskopik uzantılar
cilia
kirpikler
cilia
tek hücreli hayvanlarda görulen ve hareketi sağlayan kısa tüyler
الإنجليزية - الإنجليزية
cilia
they are also found on some vegetable organisms

  الواصلة

  they are al·so found on some veg·e·ta·ble organisms

  التركية النطق

  dhey ır ôlsō faund ôn sʌm vectıbıl ôrgınîzımz

  النطق

  /ˈᴛʜā ər ˈôlsō ˈfound ˈôn ˈsəm ˈveʤtəbəl ˈôrgəˌnəzəmz/ /ˈðeɪ ɜr ˈɔːlsoʊ ˈfaʊnd ˈɔːn ˈsʌm ˈvɛʤtəbəl ˈɔːrɡəˌnɪzəmz/

  كلمة اليوم

  running dog
المفضلات