there is every appearance that

listen to the pronunciation of there is every appearance that
الإنجليزية - التركية
görünen o ki
öyle görülüyor ki
there is every appearance that

  الواصلة

  there I·s eve·ry ap·pear·ance that

  التركية النطق

  dher îz evri ıpîrıns dhıt

  النطق

  /ˈᴛʜer əz ˈevrē əˈpərəns ᴛʜət/ /ˈðɛr ɪz ˈɛvriː əˈpɪrəns ðət/

  كلمة اليوم

  contrive
المفضلات