therapy

listen to the pronunciation of therapy
الإنجليزية - التركية
{i} tedavi

Tom'un fizik tedavisine ihtiyacı olacak. - Tom will need physical therapy.

Doktorlar kadınlardaki hormon replasman tedavisi felaketini tekrarlamak üzereler. - Doctors are about to repeat the disaster of hormone replacement therapy in women.

sağaltım
terapi

Tom bir bedensel denge terapisi uygulayıcısı olarak, sık sık şarlatanlıkla suçlandı. - As a practitioner of craniosacral therapy, Tom is often denounced as a charlatan.

Terapide çok zaman geçirdin mi? - Have you spent a lot of time in therapy?

{i} iyileştirme
{i} tedavi, terapi, sağaltım: shock therapy şok tedavisi
Physical Therapy
(Geometri) Fiziki Terapi
behavior therapy
(Tıp,Pisikoloji, Ruhbilim) davranış tedavisi
behaviour therapy
davranış terapisi
client centered therapy
(Tıp) müşteri odaklı tedavi
cognitive behavior therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) bilişsel davranış terapisi
cognitive therapy
bilişsel tedavi
cognitive therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) bilişsel terapi
convulsive therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) konvülsif terapi
drug therapy
(Eczacılık,Tıp) ilaç tedavisi
encounter therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) karşılaşım terapisi
estrogen replacement therapy
(Tıp) östrojen tedavisi
exposure therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) maruz bırakma terapisi
gene therapy
(Biyoloji,Tıp) gen tedavisi
gene therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) gen terapisi
mold therapy
(Tıp) bir çeşit brakiterapi
movement therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) hareket terapisi
music therapy
müzik tedavisi
occupational therapy
(Askeri,Tıp) meşguliyet tedavisi
occupational therapy
(Tıp) uğraşı tedavisi
occupational therapy
(Tıp,Ticaret) iş terapisi
physical therapy
fizyoterapi
replacement therapy
(Tıp) yerine koyma tedavisi
surgical therapy
(Tıp) cerrahi tedavi
group therapy
türküm terapi
occupational therapy
uğraş terapisi
physical therapy
fizik tedavisi
shock therapy
şok tedavisi
x ray therapy
x ışını tedavisi
cognitive behavior therapy
A type of psychotherapeutic treatment that helps patients understand the thoughts and feelings that influence behaviors
cognitive behavioral therapy
Bilişsel davranış terapisi
electroshock therapy
elektroşok tedavisi
exposure therapy
maruz kalma terapisi
group therapy
grup terapi

Ben grup terapisine inanmıyorum. - I don't believe in group therapy.

hyperbaric oxygen therapy
(Tıp, İlaç) Hiperbarik oksijen tedavisi
induction therapy
(Tıp, İlaç) (Kanser) Başlangıç tedavisi
occupational therapy
(Tıp, İlaç) Uğraşı terapisi
respiratory therapy
solunum terapisi
retail therapy
Vitrin tasarımı mağazaların müşteri yoğunluğunu etkileyen başlıca faktörlerdendir. Sunulan ürünlerin tanıtımı ilk olarak vitrinde hatta mağazanın isim ve logosunda başlar. Alışveriş merkezi tasarımı günümüzde en yaygın mimari tasarım işidir. Bu kitapta bağımsız mağaza ve alışveriş merkezi tasarım ve dekorasyonları zengin görsellikte fotoğraflarla sunulmaktadır
solution focused therapy
Çözüm odaklı terapi
activity therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) etkinlik terapisi
activity therapy
etkinlik tedavisi
assignment therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) tayin terapisi
asvd therapy
(Biyoloji) adriamysin, bleomycin, vinblastin ve decarbazin tedavisi
asvd therapy
adriamysin, bleomycin, vinblastin ve decarbazin te
aversion therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) kaçınma terapisi
behavior therapy
davranış terapisi
bogus therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) düzmece terapi
bogus therapy
(Tıp) sahte terapi
combined modality therapy
(Tıp) kombine tedavi
complementary therapy
(Tıp) tamamlayıcı terapi
cryoprecipitate therapy
(Tıp) Hemofilide kanamaları durdurmak veya meydana gelmelerini önlemek amacıyla sekizinci faktörden yararlanılması
deferred therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) ertelenmiş terapi
diet therapy
(Tıp) diyet tedavisi
directive therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) yönlendirici terapi
educational therapy
eğitim terapisi
electron therapy
(Tıp) elektronla tedavi
endocrine therapy
(Tıp) endokrin terapisi
expressive therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) dışavurumcu terapi
group therapy
grup terapisi, küme sağaltımı
imagery therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) hayal kurma terapisi
industrial therapy
(Tıp) Hastaların, yeniden iş hayatına dönebilmeleri için gerekli alıştırmalarının yapıldığı hastane organizasyonu
infrared radiation therapy
(Tıp) infrared ışın tedavisi
interpretive therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) yorumlayıcı terapi
milieu therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) çevre terapisi
neutron capture therapy
(Tıp) bir çeşit nötron tedavisi
nutrition therapy
(Tıp) nutrisyon tedavisi
occupational therapy
(Askeri) MEŞGULİYET TEDAVİSİ, MEŞGULİYETLE TEDAVİ: Bir tabip subayın tavsiyesine göre, hastaların, maksada uygun olarak dülgerlik, makinistlik, boyacılık vesaire gibi, bedeni görevlere tayin suretiyle yapılan tıbbi tedavi şekli
occupational therapy
(Tıp) Ruhsal ve fiziksel hastalıklarda, hastanın özellikle el işleriyle uğraşmasını sağlayarak uygulanan tedavi yöntemi, meşguliyetle tedavi
occupational therapy
meşguliyetle tedavi
occupational therapy
ergoterapi
oral anticoagulant therapy
(Tıp) oral antikoagulan tedavi
oxygen therapy
(Tıp) oksijenoterapi
passive therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) pasif terapi
pelvic radiation therapy
(Tıp) pelvis ışınlaması
persuasion therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) ikna terapisi
photo therapy
(Tıp) foto terapi
physical therapy
(Askeri) FİZİK TEDAVİSİ: Uzman bir tabibin nezareti ve yetişmiş personelin idaresi altında, bazı hastalık ve sakatlıkların ışık, ısı, su, elektrik, masaj ve beden hareketleri gibi fiziki vasıtalarla tedavisi
physical therapy aide
(Askeri) FİZİK TEDAVİ TEKNİSYENİ: Ordu Sağlık Teşkilatına mensup ve bazı hastalıklar için vücut sakatlıklarının, vücut hareketleri ve ışık, ısı, elektrik ve masaj gibi vasıtalarla tedavisi konusunda eğitim görmüş unsur. Bu unsur, subay veya erat sınıfına mensup olabilir
psycho therapy
(Askeri) RUHSAL TEDAVİ: Tıbbi, cerrahi, fizik tedavileri dışında görüşme ve konuşma yoluyla tedavi
radiation hygienne/sickness/therapy
(Nükleer Bilimler) radyasyon hijyeni/hastalık tedavisi
radiation therapy
(Nükleer Bilimler) radyasyon tedavisi
radical therapy
(Tıp) radikal tedavi
rational emotive therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) ussal duygusal terapi
reminiscence therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) hatıralarla tedavi
replication therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) tekrarlama terapisi
rotation therapy
döner ışınla tedavi
salvage therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) son çare terapisi
sensory integration therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) duyusal bütünleşme terapisi
serum therapy
(Tıp) serum tedavisi
serum therapy
(Tıp) serumla tedavi
shock therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) şok terapisi
spectator therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) seyirci terapisi
structural family therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) yapısal aile terapisi
suggestion therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) telkin terapisi
supportive therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) destekleyici terapi
suppressive therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) baskılama terapisi
الإنجليزية - الإنجليزية
Treatment of disease or disability, physical or mental
Healing power or quality
The treatment of a physical or mental disease
The science which deals with the treatment or application of remedies for the cure, alleviation, or prevention of disorders
Therapy is the treatment of someone with mental or physical illness without the use of drugs or operations. He is having therapy to conquer his phobia
Therapeutics
A therapy is a particular treatment of someone with a particular illness. hormonal therapies. conventional drug therapy. behaviour therapy gene therapy gene transfer therapy group therapy client centered therapy occupational therapy radiation therapy respiratory therapy shock therapy speech therapy physical therapy
Although there is no proven therapy for the "dry" form of AMD, some ophthalmic researchers believe that protecting one's eyes from ultraviolet and near-blue wavelength light may slow the progression of macular degeneration I suggest that all patients wear lenses in their glasses which absorb ultraviolet light These include high index UV blocking plastic lenses These lenses can be tinted as desired, however persons with age-related macular degeneration often find that for indoor use they can see better without a tint Protect your eyes whenever you are outdoors during daylight hours, even on cloudy days, since short-wavelength light is not filtered by the clouds Sunglasses which filter out both ultraviolet and near-blue light are probably best If you have any questions, our ophthalmologists or opticians would be happy to help
Treatment
"the quarterback is undergoing treatment for a knee injury"; "he tried every treatment the doctors suggested"; "heat therapy gave the best relief
A word often used to mean treatment
(medicine) the act of caring for someone (as by medication or remedial training etc
The treatment of disease
"Therapy" refers to interventions that are applied solely to enhance the well being of an individual patient who is sick The interventions are procedures commonly accepted by the medical community and represent the standard of care
four methods to probe the unknown in a client: association method, symptom analysis, anamnestic analysis, and analysis of the unconscious when the first three haven't yet discovered the issues Therapeutic findings can also break down into confession, elucidation, education, and transformation The nature of the problem determines the treatment The real cure: personal contact The therapist sets up a dialog between the judging, discriminating ego and the solution-producing unconscious that supplies corrective experiences He mediates the transcendent function of the client
{i} treatment designed to cure a disease or disorder
the use of modalities, or machines, to augment the adjustment May include ultrasound, electrical muscle stimulation, traction, massage, heat/cold, infrared, laser, and others
The management and care of an individual for the purpose of combatting (eg preventing, curing, ameliorating) a disease or disorder; all resources provided in this management or care
Specific help to cure or solve a problem The word comes from the Greek word for 'care' and was adopted to give a more professional sound to what people were doing
therapeutic treatment especially of bodily, mental, or behavioral disorder
(medicine) the act of caring for someone (as by medication or remedial training etc ); "the quarterback is undergoing treatment for a knee injury"; "he tried every treatment the doctors suggested"; "heat therapy gave the best relief"
kev kho Piv li kev kho mob, kev zaws ib ce
Treatment intended and expected to alleviate a disease or disorder
Used with diseases for therapeutic interventions except drug therapy, diet therapy, radiotherapy and surgery for which specific subheadings exist It is also used for articles discussing multiple therapies
Treatment of a disease
The treatment of disease through the application of therapeutics
Treatment(s)
thrombolytic therapy
therapy consisting of the administration of a pharmacological agent to cause thrombolysis of an abnormal blood clot
X-ray therapy
The therapeutic use of controlled doses of X-rays
adjuvant therapy
any secondary treatment for cancer (such as chemotherapy) given after the primary treatment (such as surgery) in order to remove residual microscopic disease
art therapy
The use of creative activities related to the visual arts to improve physical, mental, emotional, or spiritual well-being
cobalt therapy
radiation therapy that uses radioactive cobalt-60 as a source
conversion therapy
The use of psychiatric treatment to change the sexual orientation of a person; used especially as an attempt to heteronormalize homosexuals
electroconvulsive therapy
A biomedical therapy for severely depressed patients in which a brief electric current is sent through the brain of an anesthetized patient, abbreviated ECT
gene therapy
Any of several therapies involving the insertion of genes into a patient's cells in order to replace defective ones
gestalt therapy
An existential and experiential psychotherapy that focuses on the individual's experience in the present moment
group therapy
group psychotherapy, a form of therapy where patients are treated as a group, using group dynamics
hormone replacement therapy
Any of several medical regimens that introduce hormones to the body to replace lost or unavailable ones. Abbreviation HRT

Elderly women can use estrogenic hormone replacement therapy to alleviate postmenopausal symptoms.

neoadjuvant therapy
any initial treatment for cancer (such as chemotherapy) that shrinks a tumor prior to surgery
occupational therapy
The therapeutic practice of encouraging better quality of life through the pursuit of work or other occupations
oxygen therapy
Therapeutic administration of oxygen
photodynamic therapy
A treatment for some forms of cancer and some skin disorders, involving the use of photosensitive chemicals, and controlled and directed laser beams
physical therapy
The medical discipline dealing with such
physical therapy
Any of various therapeutic exercises and other activities to treat injury or dysfunction, or such exercises and activities collectively
radiation therapy
the use of ionizing radiation to treat disease, especially cancer
reparative therapy
conversion therapy
retail therapy
shopping purely for pleasure
running therapy
the use of running as a therapy for mild depression, or for heart exercise
salvage therapy
A more drastic form of treatment given when an ailment (especially HIV or a tumour) does not respond to standard treatment
shock therapy
electroconvulsive therapy
systemic therapy
Systemic therapy is a school of psychology which seeks to address people not on individual level, as had been the focus of earlier forms of therapy, but as people in relationship, dealing with the interactions of groups and their interactional patterns and dynamics
retail therapy
the act of buying things that you do not need when you are unhappy because you think it will make you feel better - often used humorously shopaholic
induction therapy
(Tıp, İlaç) Treatment designed to be used as a first step toward shrinking the cancer and in evaluating response to drugs and other agents. Induction therapy is followed by additional therapy to eliminate whatever cancer remains
palliative therapy
Palliative therapy (from Latin palliare, to cloak) is any form of medical care or treatment that concentrates on reducing the severity of disease symptoms, rather than providing a cure. The goal is to prevent and relieve suffering and to improve quality of life for people facing serious, complex illness. Non-hospice palliative care is not dependent on prognosis and is offered in conjunction with curative and all other appropriate forms of medical treatment. It should not be confused with hospice care which delivers palliative care to those at the end of life. In the UK this distinction is not operative; hospices and non hospice based palliative care teams both provide care to those with life limiting illness at any stage of their disease
retail therapy
Retail therapy is shopping with the primary purpose of improving the buyer's mood or disposition
Gestalt therapy
{i} method of psychological therapy emphasizing the current experiences of the patient rather than the past
Hormone Replacement Therapy
form of medical treatment in which a patient receives medicinal supplements to replace missing or deficient hormones (commonly used to treat women during and after menopause)
adjuvant therapy
Treatment given in addition to surgery for melanoma; it may include chemotherapy, radiation therapy, or immunotherapy
adjuvant therapy
additional drug or other treatment designed to enhance the effectiveness of the primary treatment
adjuvant therapy
given to enhance the effectiveness of primary treatment carcinogen substance that causes cancer
adjuvant therapy
Treatment given to supplement the primary treatment
adjuvant therapy
Treatment given to kill undetected cancer cells that may remain in the body after surgical removal of a tumor
adjuvant therapy
Anticancer drugs or hormones given after surgery and/or radiation to help prevent the cancer from coming back
adjuvant therapy
A treatment method used in addition to the primary therapy Radiation therapy often is used as an adjuvant to surgery
adjuvant therapy
Therapy provided to enhance the effect of a primary therapy; auxiliary therapy
adjuvant therapy
the use of drugs or radiation therapy in the treatment of cancer along with surgery (Source : AMA)
adjuvant therapy
a treatment method used in addition to the primary therapy; used to increase effectiveness of treatment
adjuvant therapy
Given after primary treatment to increase chances of a cure; includes chemotherapy, radiation therapy and hormone therapy
adjuvant therapy
treatment used in addition to and following the primary treatment to sure, reduce, control or palliate the cancer
adjuvant therapy
Treatment used in addition to the primary method For example, radiation therapy often is used in addition (as an adjuvant) to surgery
adjuvant therapy
treatment used in addition to the main treatment Adjuvant therapy usually refers to hormonal therapy, chemotherapy, radiation therapy, or immunotherapy added after surgery to increase the chances of curing the disease or minimizing symptoms
adjuvant therapy
Treatment, usually chemotherapy or radiotherapy, given following surgery It is sometimes given even if there are no symptoms of cancer at the time of treatment
adjuvant therapy
Treatment that is used in addition to the primary therapy to ensure that all microscopic cancer cells are destroyed Radiation therapy is often an adjuvant therapy to surgery
adjuvant therapy
n (AD-juh-vent) Treatment given after the primary therapy to increase the chances of a cure Adjuvant therapy for cancer may include immune therapy, chemotherapy, radiation therapy or hormone therapy
adjuvant therapy
a type of therapy that improves the outcome of a primary therapy, e g , radiation and chemotherapy are adjuvant therapies in relation to cancer surgery
adjuvant therapy
Treatment with chemotherapy or radiation therapy following surgery to help prevent recurrence or spread of cancer
art therapy
method of emotional healing and self-exploration in which art is used as a medium for patients to express their feelings
art therapy
Psychotherapy that incorporates the production of visual art, such as painting or sculpture, in order to understand and express one's feelings
autogenic therapy
training patients in self-induced relaxation
aversion therapy
any technique of behavior modification that uses unpleasant stimuli in a controlled fashion to alter behavior in a therapeutic way; primarily used for alcoholism or drug abuse (but with little success)
aversion therapy
A type of behavior therapy designed to modify undesirable or antisocial habits or addictions by creating a strong association with a disagreeable or painful stimulus
behavior therapy
A form of psychotherapy that uses basic learning techniques to modify maladaptive behavior patterns by substituting new responses to given stimuli for undesirable ones. Also called behavioral therapy, behavior modification.behavior therapist n
behavior therapy
psychotherapy that seeks to extinguish or inhibit abnormal or maladaptive behavior by reinforcing desired behavior and extinguishing undesired behavior
behaviour therapy
or behaviour modification Application of experimentally derived principles of learning to the treatment of psychological disorders and the control of behaviour. The concept, which has its roots in the work of Edward L. Thorndike, was popularized in the U.S. by theorists of behaviourism, including B.F. Skinner. Behaviour-therapy techniques are based on the principle of operant conditioning, in which desired behaviours are rewarded. There is little or no concern for conscious experience or unconscious processes. Such techniques have been applied with some success to disturbances such as enuresis, tics, phobias, stuttering, obsessive-compulsive disorder, and various neuroses. Behaviour modification more generally refers to the application of reinforcement techniques for shaping individual behaviour toward some desired end or for controlling behaviour in classrooms or institutional situations. See also psychotherapy
biological therapy
{i} (Medicine) treatment using substances for stimulating the body's immune system to fight infections and cancer or other diseases
client-centered therapy
a method of psychotherapy developed by Carl Rogers in which the client determines the focus and pace of each session
cognitive therapy
A form of psychotherapy using imagery, self-instruction, and related techniques to alter distorted attitudes and perceptions
dance therapy
A method of psychological treatment in which movement and dance are used to express and deal with feelings and experiences, both positive and negative. Also called movement therapy
dance therapy
treatment of a physical or mental disorder through dance
drama therapy
Psychotherapy that incorporates the use of dramatic techniques, such as improvisation and performance
drama-therapy
method of psychological treatment utilizing dramatization
electric shock therapy
a method of treatment for mental illness that involves sending electricity through someone's brain = ECT
electro-convulsive therapy
electric shock therapy
electroconvulsive therapy
the administration of a strong electric current that passes through the brain to induce convulsions and coma
estrogen replacement therapy
The administration of estrogen, especially in postmenopausal women, to relieve menopausal symptoms and to protect against osteoporosis and heart disease
exposure therapy
a form of behavior therapy in which a survivor confronts feelings or phobias or anxieties about a traumatic event and relives it in the therapy situation
family therapy
any of several therapeutic approaches in which a family is treated as a whole
gene therapy
method of treating disease (esp. genetic disorders) in which normal genes are introduced into the body in order to replace defective or absent genes (Medicine)
gene therapy
Gene therapy is the use of genetic material to treat disease. The treatment of certain disorders, especially those caused by genetic anomalies or deficiencies, by introducing specific engineered genes into a patient's cells. a way of treating certain diseases by using genetic engineering. or gene transfer therapy Introduction of a normal gene into an individual in whom that gene is not functioning, either into those tissue cells that normally express the gene (curing that individual only) or into an early embryonic cell (curing the individual and all future offspring). Prerequisites for each procedure include finding the best delivery system (often a virus) for the gene, demonstrating that the transferred gene can express itself in the host cell, and establishing that the procedure is safe. Diseases for which gene-therapy research is advanced include cystic fibrosis, Huntington's disease, and familial hypercholesterolemia; research continues on its application for Alzheimer's disease, breast and other cancers, and diabetes. Some aspects of gene therapy, including genetic manipulation and selection, research on embryonic tissue, and experimentation on human subjects, have aroused ethical controversy
group therapy
psychotherapy in which a small group of individuals meet with a therapist; interactions among the members are considered to be therapeutic
group therapy
Group therapy is a form of psychiatric treatment in which a group of people discuss their problems with each other. A form of psychotherapy that involves sessions guided by a therapist and attended by several clients who confront their personal problems together. The interaction among clients is considered to be an integral part of the therapeutic process.group therapist n. a method of treating people with emotional problems by getting them to meet and talk as a group. Form of psychotherapy in which several patients or clients discuss their personal problems, usually in the presence of a therapist or counselor. In one approach to group therapy, the chief aim is to raise members' awareness and morale and combat feelings of isolation by cultivating a sense of belonging to the group; a notable example is Alcoholics Anonymous. The other principal approach strives to foster free discussion and uninhibited self-revelation; members are helped to self-understanding and more successful behaviour through mutual examination of their reactions to people in their lives, including one another
group therapy
group treatment, group psychotherapy, form of treatment for a group of patients with similar emotional problems
hormone replacement therapy
If a woman has hormone replacement therapy, she takes the hormone oestrogen, usually in order to control the symptoms of the menopause. The abbreviation HRT is often used. The administration of estrogen and progestin to women to relieve the symptoms of menopause, prevent osteoporosis, and reduce the risk of heart disease. HRT
hormone replacement therapy
hormones (estrogen and progestin) are given to postmenopausal women; believed to protect them from heart disease and osteoporosis
implosion therapy
a technique used in behavior therapy; client is flooded with experiences of a particular kind until becoming either averse to them or numbed to them
inflation therapy
therapy in which water or oxygen or a drug is introduced into the respiratory tract with inhaled air
infrared therapy
the use of infrared radiation (as by infrared lamps or heating pads or hot water bottles) to relieve pain and increase circulation to a particular area of the body
massage therapy
massotherapy, somatotherapy, natural healing method based on rubbing and kneading pressure points on the body
megavitamin therapy
therapy based on a theory that taking very large doses of vitamins will prevent or cure physical or psychological disorders
occupational therapy
physical therapy involving the therapeutic use of crafts and hobbies for the rehabilitation of handicapped or convalescing patients (especially for emotionally disturbed patients)
occupational therapy
– Services provided by a qualified occupational therapist who helps individuals develop fine motor skills, such as writing, using buttons and zippers, and holding small objects
occupational therapy
Evaluation and re?evaluation are formal testing conducted by a registered occupational therapist to evaluate problems interfering with functional performance Therapy or treatment is rehabilitative, active, or restorative, and designed to correct or compensate for a medical problem interfering with age appropriate functional performance Group therapy or treatment is provided in groups of 2?8 individuals Occupational therapy services must be prescribed by a physician
occupational therapy
a rehabilitative process directed by an occupational therapist where purposeful activities are employed as a basis for improving muscular control, may focus on fine motor development and/or the upper half of the individual's body; may be a related service for children with disabilities if it is determined as necessary for an appropriate education to be received
occupational therapy
Therapy that uses goal-directed activities, appropriate to age and social situation for individuals with disabilities or developmental disorder which can interfere with the ability to live a constructive life
occupational therapy
This is a therapy provided by an occupational therapist that assists in the individual’s development of fine motor skills that aid in daily living It also can focus on sensory issues, coordination of movement, balance, and on self-help skills such as dressing, eating with a fork and spoon, grooming, etc It can also address issues pertaining to visual perception and hand-eye coordination
occupational therapy
An approach to facilitating recovery from stress or trauma by ensuring the adoption, readoption or development of physical, intellectual, cultural or social skills
occupational therapy
(oc·cu·pa·tion·al ther·a·py) NOUN: The use of productive or creative activity in the treatment or rehabilitation of physically or emotionally disabled people
occupational therapy
A program of creative, educational and recreational activities to develop skills which will be useful later
occupational therapy
Treatment to restore a physically disabled person's ability to perform activities such as walking, eating, drinking, dressing, toileting, and bathing
occupational therapy
- services provided by a qualified occupational therapist to develop and enhance the independent physical functioning of students with disabilities so the students can receive FAPE Occupational therapy services provided by schools are for educational purposes to enable a student with a disability to progress on his or her Individualized Education Program (IEP) These services include
occupational therapy
Related service; includes therapy to remediate fine motor skills
occupational therapy
services that relate to self-help skills, adaptive behavior and play, and sensory, motor, and postural development
occupational therapy
This type of therapy includes exercises, adaptive equipment, splinting, joint protection and energy conservation T-O-P
occupational therapy
Definition: The science of using everyday activities with specific goals, to help people of all ages prevent, lessen, or overcome physical disabilities Also Known As: OT Related Resources: Occupational Therapy Information about occupational therapy and how these professionals work to help patients
occupational therapy
physical or skills training that helps disabled persons to better manage daily living Therapy may include teaching infants to suck or swallow, helping developmentally delayed children to develop motor or language skills, or training mentally disabled individuals to complete work tasks or care for their personal needs
occupational therapy
Skilled treatment that helps people return to ordinary tasks around home and at work by maximizing physical potential through lifestyle adaptations and possible use of assistive devices
occupational therapy
Treatment to restore a physically disabled person's ability to perform activities such as walking, eating, drinking, toileting and bathing
occupational therapy
Activities focusing on fine motor skills, visual motor integration, visual processing, visual memory, visual perceptual abilities that assist in improving physical, and social development and sensory integration (SI)
occupational therapy
a therapy or treatment provided by an occupational therapist that helps an individual developmental or physical skills that will aid in daily living; it focuses on the use of hands and fingers; on co-ordination of movement; and on self-help skills, such as dressing, eating with a fork and spoon, etc
occupational therapy
A therapy, treatment, or instructional support provided by an occupational therapist to the child, family, and/or pertinent members of the child's environment OT helps develop adaptive or physical skills that will aid in daily living and improve interactions with the physical and social world It focuses on developing functional skills related to sensory-motor integration; coordination of movement; fine motor skills; self-help skills (dressing, self-feeding, etc ); adaptive devices/ equipment; computer keyboarding; positioning for school work; and potential work-related activities
occupational therapy
Services given to help you return to usual activities (such as bathing, preparing meals, housekeeping) after illness either on an inpatient or outpatient basis
occupational therapy
Occupational Therapy is the therapeutic use of self-care, work and play activities to increase independent function, enhance development and prevent disability; may include the adaptation of a task or the environment to achieve maximum independence and to enhance the quality of life The term occupation, as used in occupational therapy, refers to any activity engaged in for evaluating, specifying and treating problems interfering with functional performance
occupational therapy
Occupational therapy is a method of helping people who have been ill or injured to develop skills or get skills back by giving them certain activities to do. She will now begin occupational therapy to regain the use of her hands. The use of productive or creative activity in the treatment or rehabilitation of physically or emotionally disabled people.occupational therapist n. the job of an occupational therapist. Use of activities to promote health and independence, particularly after the acute phase of illness. Such therapy is often vital for reorienting patients unable to work for long periods. Occupational therapists assess patients' abilities, tailor programs to restore physical function, and devise ways to help those with permanent limitations carry out everyday functions. See also physical medicine and rehabilitation
occupational therapy
healing with the aid of handicraft
occupational therapy
Mental or physical activity to assist recovery from disease or injury
physical therapy
therapy that uses physical agents: exercise and massage and other modalities
physical therapy
healing by physical means, healing through movement massage or exercise
physical therapy
Physical therapy is the same as physiotherapy. The treatment of physical dysfunction or injury by the use of therapeutic exercise and the application of modalities, intended to restore or facilitate normal function or development. Also called physiotherapy.physical therapist n. a treatment that uses special exercises, rubbing, heat etc to treat medical conditions and problems with muscles British Equivalent: physiotherapy
play therapy
form of psychotherapy for children that uses play situations for diagnosis or treatment
play therapy
A form of psychotherapy used with children to help them express or act out their experiences, feelings, and problems by playing with dolls, toys, and other play material, under the guidance or observation of a therapist.play therapist n
primal therapy
A method of therapy thought to treat emotional problems by encouraging patients to relive traumatic experiences and to express feelings through screaming and other verbal or physical acts of aggression. Also called primal scream therapy.primal therapist n
radiation therapy
{i} treatment of diseases by exposure to high-energy radiation from radioactive sources, use of radiation to damage cancer cells, radiotherapy
radiation therapy
or radiotherapy or therapeutic radiology Use of radiation sources to treat or relieve diseases, usually cancer (including leukemia). The ionizing radiation primarily used to destroy diseased cells works best on fast-growing cancers. However, radiation can also cause cancer (see radiation injury) and is no longer used for benign conditions. Other complications include nausea, hair loss, weight loss, and weakness. Radioactive substances may be implanted in tumours (see nuclear medicine). External radiation involves 10-20 sessions over several months, either after surgical removal of the growth or when surgery is impossible; it can deliver higher doses to deep tumours than implantation. Infrared radiation and ultraviolet radiation is applied with lamps to relieve inflammation
radium therapy
The use of radium in radiotherapy
radium therapy
the use of radium in radiation therapy
replacement therapy
Administration of a body substance to compensate for the loss, as from disease or surgery, of a gland or tissue that would normally produce the substance
respiratory therapy
The treatment or management of acute and chronic breathing disorders, as through the use of respirators or the administration of medication in aerosol form.respiratory therapist n. Medical profession concerned with assisting the respiratory function of individuals who have severe lung disorders. Practices include suctioning to clear secretions from the airway, use of aerosol mists (sometimes medicated) or gases to ease breathing, and tilting the body and chest percussion to promote drainage. A respiratory therapist also manages mechanical ventilation, a process in which a machine generates a controlled flow of a gas mixture into the airway of a patient who cannot breathe efficiently
sex therapy
The treatment of sexual dysfunction, such as impotence or frigidity, by methods involving counseling, psychotherapy, or behavior modification.sex therapist n
shock therapy
You can refer to the use of extreme policies or actions to solve a particular problem quickly as shock therapy. Prague's policy of economic shock therapy. = shock treatment
shock therapy
Shock therapy is a way of treating mentally ill patients by passing an electric current through their brain. = shock treatment. Any of various treatments for mental disorders, such as major depression or schizophrenia, in which a convulsion or brief coma is induced by administering a drug or passing an electric current through the brain. Also called shock treatment. Method of treating psychiatric disorders by inducing shock through drugs or electric current. Shock was formerly induced by administering increasingly large doses of insulin until the patient was thrown into a brief coma; insulin-shock therapy was used for the treatment of schizophrenia. Electroconvulsive, or electroshock, therapy involves passing an electric current through the patient's head between two electrodes placed over the temples and thus causing a convulsive seizure; it was used for bipolar disorder and other types of depression. Both forms of shock therapy were developed in the 1930s; their use has declined since the introduction of tranquilizing drugs and antidepressants
shock therapy
form of medical treatment that uses electric shocks
shock therapy
treatment of certain psychotic states by the administration of shocks that are followed by convulsions
speech therapy
dealing with problems concerning speaking and listening
speech therapy
Speech therapy is the treatment of people who have speech and language problems. A stammering child can benefit from speech therapy. Treatment of speech defects and disorders, especially through use of exercises and audio-visual aids that develop new speech habits.speech therapist n. treatment that helps people who have difficulty in speaking properly therapist. Therapeutic treatment to correct defects in speaking. Such defects may originate in the brain, the ear (see deafness), or anywhere along the vocal tract and may affect the voice, articulation, language development, or ability to speak after language is learned. Therapy begins with diagnosis of underlying physical, physiological, or emotional dysfunction. It may involve training in breathing, use of the voice, and/or speaking habits. Some abnormalities that cause speech disorders (e.g., cleft palate, stroke) can be corrected to various degrees before a speech therapist's work begins. See also aphasia, stuttering
speech therapy
any therapy intended to correct a disorder of speech
therapies
plural of therapy
x-ray therapy
the therapeutic use of X rays
x-ray therapy
Medical treatment using controlled doses of x-ray radiation
التركية - الإنجليزية

تعريف therapy في التركية الإنجليزية القاموس.

Oral Dissolution Therapy
(Tıp) Kolesteral safra taşlarını çözen (eriten) bir metot.Hastaya chenodiol(Chenix) ve ursodiol(Actigall) gibi ağızdan alınan (oral) ilaçlar verilir.Bu ilaçlar hiç bir ameliyat geçirmemiş hastalarda çok sık kullanılır
Triple-Therapy
(Tıp) Üçlü Terapi. Helicobacter pylori enfeksiyonunu ve ülserleri tedavide kullanılan üç ilaç kombinasyonu.Vücudun asit yapmasını engelleyen ilaçlar çoğunlukla semptomların hafifletilmesini artırır
therapy

  الواصلة

  the·ra·py

  التركية النطق

  therıpi

  المتضادة

  damage, harm, hurt, injury

  النطق

  /ˈᴛʜerəpē/ /ˈθɛrəpiː/

  علم أصول الكلمات

  [ 'ther-&-pE ] (noun.) circa 1846. From Ancient Greek θεραπεία (therapeia, “service, medical treatment”) from θεραπεύω (therapeuō, “I serve, treat medically”).

  فيديوهات

  ... you test a medical therapy by giving it to some people, not giving it to other people ...

  كلمة اليوم

  nevus
المفضلات