the worship and homage offered to god alone

listen to the pronunciation of the worship and homage offered to god alone
الإنجليزية - الإنجليزية
Adoration
the worship and homage offered to god alone

  الواصلة

  the Wor·ship and hom·age offered to God a·lone

  التركية النطق

  dhi wırşıp ınd hämıc ôfırd tı gäd ılōn

  النطق

  /ᴛʜē ˈwərsʜəp ənd ˈhäməʤ ˈôfərd tə ˈgäd əˈlōn/ /ðiː ˈwɜrʃəp ənd ˈhɑːməʤ ˈɔːfɜrd tə ˈɡɑːd əˈloʊn/

  كلمة اليوم

  testy
المفضلات