the wood of trees cut and prepared for use as building material

listen to the pronunciation of the wood of trees cut and prepared for use as building material
الإنجليزية - التركية

تعريف the wood of trees cut and prepared for use as building material في الإنجليزية التركية القاموس.

lumber
kereste

Bu, Brezilyalı kerestesi. Dünyadaki en iyi çeşitlerden biri. - This is Brazilian lumber. One of the best kinds in the world.

Bu ev Brezilya kerestesinden inşa edilmiştir. - This house is built from Brazilian lumber.

lumber
kullanılmayan eşya
lumber
(with ile) (İİ) istenmeyen bir şey/iş/sorumluluk vermek
lumber
{f} ağaç kes

Tom bir ağaç kesen olmak istemiyor. - Tom doesn't want to be a lumberjack.

lumber
ağır hareket etmek
lumber
hantal hantal yürümek
lumber
hantal
lumber
{f} ağaç kesmek
lumber
zorluk çıkar/ağaç kes
lumber
kalabalık eden ve kullanılmayan eşya
lumber
{i} gereksiz eşya
lumber
lumber roomsandık odas
lumber
{i} kullanılmaya
lumber
angarya yüklemek
lumber
ii
lumber
{i} lüzumsuz eşya
lumber
(fiil) ağaç kesmek, hantal hantal yürümek, kereste kesmek, lüzumsuz eşya ile doldurmak
الإنجليزية - الإنجليزية
timber
lumber
the wood of trees cut and prepared for use as building material

  الواصلة

  the wood of trees cut and pre·pared for use as build·ing ma·te·ri·al

  التركية النطق

  dhi wûd ıv triz kʌt ınd priperd fôr yus äz bîldîng mıtîriıl

  النطق

  /ᴛʜē ˈwo͝od əv ˈtrēz ˈkət ənd prēˈperd ˈfôr ˈyo͞os ˈaz ˈbəldəɴɢ məˈtərēəl/ /ðiː ˈwʊd əv ˈtriːz ˈkʌt ənd priːˈpɛrd ˈfɔːr ˈjuːs ˈæz ˈbɪldɪŋ məˈtɪriːəl/

  كلمة اليوم

  taxis
المفضلات