the trait of neglecting responsibilities and lacking concern

listen to the pronunciation of the trait of neglecting responsibilities and lacking concern
الإنجليزية - التركية

تعريف the trait of neglecting responsibilities and lacking concern في الإنجليزية التركية القاموس.

neglect
ihmal

Tom görevini ihmal etmekle suçlandı. - Tom was accused of neglecting his duty.

Fakat onun uyarısını ihmal edemem. - I cannot, however, neglect his warning.

neglect
{f} ihmal etmek

O, görevini ihmal etmekle suçlandı. - He was blamed for neglect of duty.

Tom görevini ihmal etmekle suçlandı. - Tom was accused of neglecting his duty.

neglect
{f} aldırmamak
neglect
{f} ihmal etmek, savsaklamak, boşlamak
neglect
aldırmama
neglect
savsaklama
neglect
{f} ihmal et

O görevlerini ihmal etti. - He neglected his duties.

Sağlığımı ihmal ettiğim için pişmanım. - I regret having neglected my health.

neglect
savsaklamak
neglect
boşlama
neglect
yapmayı unutmak
neglect
(fiil) aldırmamak, asmak, boşlamak, ihmal etmek, unutmak
neglect
ihmal et,v.ihmal et: n.ihmal
neglect
{f} unutmak
neglect
{i} bakımsızlık

Ev bakımsızlık belirtileri gösteriyor. - The house shows signs of neglect.

neglect
{f} bakmamak, aldırmamak
neglect
{i} bakmama, aldırmama
neglect
savsak kayıtsız
neglect
neglectfully : ihmal edercesine
الإنجليزية - الإنجليزية
neglect
neglectfulness
negligence
the trait of neglecting responsibilities and lacking concern

  الواصلة

  the trait of neglecting responsibilities and lack·ing con·cern

  التركية النطق

  dhi treyt ıv nîglektîng rispänsıbîlıtiz ınd läkîng kınsırn

  النطق

  /ᴛʜē ˈtrāt əv nəˈglektəɴɢ rēˌspänsəˈbələtēz ənd ˈlakəɴɢ kənˈsərn/ /ðiː ˈtreɪt əv nɪˈɡlɛktɪŋ riːˌspɑːnsəˈbɪlətiːz ənd ˈlækɪŋ kənˈsɜrn/

  كلمة اليوم

  argus
المفضلات